(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: thủ tục tự công bố mật ong
Người hỏi : Bùi Văn Hồ Ninh     Số điện thoại:      Email: honinh.dstd@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 05/05/2019 - 10 Giờ 10 phút     Ngày chuyển: 06/05/2019 - 07 Giờ 06 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi đang muốn thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm mật ong tại tỉnh Tây Ninh. Đề nghị quý cơ quan cho biết phải nộp hồ sơ ở cơ quan nào thuộc tỉnh Tây Ninh ạ? 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Khoa học Công nghệ     
Thời gian trả lời: 07/05/2019 - 08 Giờ 02 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua xem xét nội dung câu hỏi, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh có ý kiến như sau:

Căn cứ Phụ lục 1, Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về Phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và phụ lục III, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm quy định: “Mật ong và các sản phẩm từ mật ong” thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể như sau:

Tại Điều 4, 5 Chương II, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định: Sản phẩm “mật ong” phải thực hiện tự công bố chất lượng sản phẩm và được thực hiện theo trình tự như sau:

+ Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và nộp 01 (một) bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chỉ định;

+ Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó;

+ Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị ông Bùi Văn Hồ Ninh liên hệ trực tiếp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh để được hướng dẫn chi tiết về việc tự công bố sản phẩm Mật ong đúng theo quy định của pháp luật.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: thủ tục tự công bố mật ong
 Nội dung câu hỏi:

Tôi đang muốn thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm mật ong tại tỉnh Tây Ninh. Đề nghị quý cơ quan cho biết phải nộp hồ sơ ở cơ quan nào thuộc tỉnh Tây Ninh ạ? 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi đang muốn thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm mật ong tại tỉnh Tây Ninh. Đề nghị quý cơ quan cho biết phải nộp hồ sơ ở cơ quan nào thuộc tỉnh Tây Ninh ạ? 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: