(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: lò gạch Lạc Hồng, lò gạch Khương Vinh xây dựng trái phép
Người hỏi : Huỳnh Văn An     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 02/05/2019 - 09 Giờ 48 phút     Ngày chuyển: 03/05/2019 - 06 Giờ 10 phút

Nội dung câu hỏi:

khoảng năm 2012 hay 2013 gì đó lãnh đạo tỉnh ông Huỳnh Quang có ký văn bản cho doanh nghiệp tư nhân Lạc Hồng tại xã Phan Dương Minh Châu chuyển đổi công nghệ từ sản xuất gạch Hóp-man sang công nghệ Tuy-nen nhưng doanh nghiệp này k làm thủ tục xin phép xây dựng chuyển đổi. nay ông Hậu chủ lò gạch tự ý xây dựng nhà máy k làm hồ sơ thủ tục để cạnh tranh với chúng tôi mà trốn tránh việc nộp thuế không xin phép xây dựng. kiến nghị lãnh đạo tỉnh sở xây dựng sở tài nguyên kiểm tra xử lý theo quy định để đảm bảo quyền và nghĩa vụ như các doanh nghiệp khác

còn về phía lò gạch Khương Vinh của ông Xuân ông Tâm tại xã Truông Mít Dương Minh Châu thì xây dựng trái phép không nộp thuế nhiều năm liền sử dụng công nghệ lạc hậu. kính mong quý vị lãnh đạo cũng kiểm tra xử lý theo luật lệ để đảm bảo quyền và nghĩa vụ như các doanh nghiệp khác trong tỉnh

chân thành biết đơn quý vị lãnh đạo tỉnh sở xây dựng sở tài nguyên/

 

 

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: lò gạch Lạc Hồng, lò gạch Khương Vinh xây dựng trái phép
 Nội dung câu hỏi:

khoảng năm 2012 hay 2013 gì đó lãnh đạo tỉnh ông Huỳnh Quang có ký văn bản cho doanh nghiệp tư nhân Lạc Hồng tại xã Phan Dương Minh Châu chuyển đổi công nghệ từ sản xuất gạch Hóp-man sang công nghệ Tuy-nen nhưng doanh nghiệp này k làm thủ tục xin phép xây dựng chuyển đổi. nay ông Hậu chủ lò gạch tự ý xây dựng nhà máy k làm hồ sơ thủ tục để cạnh tranh với chúng tôi mà trốn tránh việc nộp thuế không xin phép xây dựng. kiến nghị lãnh đạo tỉnh sở xây dựng sở tài nguyên kiểm tra xử lý theo quy định để đảm bảo quyền và nghĩa vụ như các doanh nghiệp khác

còn về phía lò gạch Khương Vinh của ông Xuân ông Tâm tại xã Truông Mít Dương Minh Châu thì xây dựng trái phép không nộp thuế nhiều năm liền sử dụng công nghệ lạc hậu. kính mong quý vị lãnh đạo cũng kiểm tra xử lý theo luật lệ để đảm bảo quyền và nghĩa vụ như các doanh nghiệp khác trong tỉnh

chân thành biết đơn quý vị lãnh đạo tỉnh sở xây dựng sở tài nguyên/

 

 
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

khoảng năm 2012 hay 2013 gì đó lãnh đạo tỉnh ông Huỳnh Quang có ký văn bản cho doanh nghiệp tư nhân Lạc Hồng tại xã Phan Dương Minh Châu chuyển đổi công nghệ từ sản xuất gạch Hóp-man sang công nghệ Tuy-nen nhưng doanh nghiệp này k làm thủ tục xin phép xây dựng chuyển đổi. nay ông Hậu chủ lò gạch tự ý xây dựng nhà máy k làm hồ sơ thủ tục để cạnh tranh với chúng tôi mà trốn tránh việc nộp thuế không xin phép xây dựng. kiến nghị lãnh đạo tỉnh sở xây dựng sở tài nguyên kiểm tra xử lý theo quy định để đảm bảo quyền và nghĩa vụ như các doanh nghiệp khác

còn về phía lò gạch Khương Vinh của ông Xuân ông Tâm tại xã Truông Mít Dương Minh Châu thì xây dựng trái phép không nộp thuế nhiều năm liền sử dụng công nghệ lạc hậu. kính mong quý vị lãnh đạo cũng kiểm tra xử lý theo luật lệ để đảm bảo quyền và nghĩa vụ như các doanh nghiệp khác trong tỉnh

chân thành biết đơn quý vị lãnh đạo tỉnh sở xây dựng sở tài nguyên/

 

 
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: