(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đường nội bộ bị rào chắn, gây cản trở sự đi lại.
Người hỏi : Trần Phương Nam     Số điện thoại: 0908557759     Email: phuongnamphuongvy@gmail.com     Địa chỉ: 107, Lộ chánh Môn A, khu phố 3, phường 4, Tp Tây Ninh.
Ngày hỏi: 26/04/2019 - 13 Giờ 02 phút     Ngày chuyển: 03/05/2019 - 05 Giờ 58 phút

Nội dung câu hỏi:

Mẹ tôi và ba ly dị không sống chung với nhau. Mẹ tôi ra riêng cùng các con đùm bọc nuôi sống nhau, mẹ có mảnh đất nối liền lên hẻm 27, Lạc Long Quân, khu phố 3, phường 4,Tp Tây Ninh. Do cuộc sống khó khăn, anh em tụi tôi đếu đi làm xa nhà. Năm 2013 mẹ tôi mắt bệnh ung thư giai đoạn cuối. Cả nhà đổ hết sức chăm lo cho mẹ nhiều năm. Mẹ tôi mất ở tuổi 59, cả nhà chưa phơi đi nỗi đau mất người thân thì ở phần đất của mẹ(bây giờ đã chia cho 4 người con) với ông Phạm Văn Kiện(người giáp ranh đất của mẹ) đã bị ông này tự ý, cày xới mất đường bờ, mất ranh đất chung, rào chắn. Cho nên, từ thửa đất có lối đi chung, có ranh đất dài 61,60 m(đã được công nhận 2m đường nội bộ và đã ra giấy CNQSDĐ). Hiện tại bị cày xới và rào chắn không có đường đi xuống đất. Qua trên, hành vi của ông Phạm văn Kiện tự ý, rào chắn đường nội bộ, cản trở lối đi chung không?. Nhờ phòng quản lý đô thị thành phố Tây Ninh, xem xét và giải quyết. Xin cảm ơn !.


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 09/05/2019 - 10 Giờ 37 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố ghi nhận vụ việc, đã chỉ đạo UBND phường IV xác minh và xử lý vụ việc theo thẩm quyền giải quyết, báo cáo kết quả gửi về UBND Thành phố.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đường nội bộ bị rào chắn, gây cản trở sự đi lại.
 Nội dung câu hỏi:

Mẹ tôi và ba ly dị không sống chung với nhau. Mẹ tôi ra riêng cùng các con đùm bọc nuôi sống nhau, mẹ có mảnh đất nối liền lên hẻm 27, Lạc Long Quân, khu phố 3, phường 4,Tp Tây Ninh. Do cuộc sống khó khăn, anh em tụi tôi đếu đi làm xa nhà. Năm 2013 mẹ tôi mắt bệnh ung thư giai đoạn cuối. Cả nhà đổ hết sức chăm lo cho mẹ nhiều năm. Mẹ tôi mất ở tuổi 59, cả nhà chưa phơi đi nỗi đau mất người thân thì ở phần đất của mẹ(bây giờ đã chia cho 4 người con) với ông Phạm Văn Kiện(người giáp ranh đất của mẹ) đã bị ông này tự ý, cày xới mất đường bờ, mất ranh đất chung, rào chắn. Cho nên, từ thửa đất có lối đi chung, có ranh đất dài 61,60 m(đã được công nhận 2m đường nội bộ và đã ra giấy CNQSDĐ). Hiện tại bị cày xới và rào chắn không có đường đi xuống đất. Qua trên, hành vi của ông Phạm văn Kiện tự ý, rào chắn đường nội bộ, cản trở lối đi chung không?. Nhờ phòng quản lý đô thị thành phố Tây Ninh, xem xét và giải quyết. Xin cảm ơn !.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Mẹ tôi và ba ly dị không sống chung với nhau. Mẹ tôi ra riêng cùng các con đùm bọc nuôi sống nhau, mẹ có mảnh đất nối liền lên hẻm 27, Lạc Long Quân, khu phố 3, phường 4,Tp Tây Ninh. Do cuộc sống khó khăn, anh em tụi tôi đếu đi làm xa nhà. Năm 2013 mẹ tôi mắt bệnh ung thư giai đoạn cuối. Cả nhà đổ hết sức chăm lo cho mẹ nhiều năm. Mẹ tôi mất ở tuổi 59, cả nhà chưa phơi đi nỗi đau mất người thân thì ở phần đất của mẹ(bây giờ đã chia cho 4 người con) với ông Phạm Văn Kiện(người giáp ranh đất của mẹ) đã bị ông này tự ý, cày xới mất đường bờ, mất ranh đất chung, rào chắn. Cho nên, từ thửa đất có lối đi chung, có ranh đất dài 61,60 m(đã được công nhận 2m đường nội bộ và đã ra giấy CNQSDĐ). Hiện tại bị cày xới và rào chắn không có đường đi xuống đất. Qua trên, hành vi của ông Phạm văn Kiện tự ý, rào chắn đường nội bộ, cản trở lối đi chung không?. Nhờ phòng quản lý đô thị thành phố Tây Ninh, xem xét và giải quyết. Xin cảm ơn !.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: