(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Nguyễn Huệ - Bến Cầu tận thu
Người hỏi : PHHS     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 25/04/2019 - 12 Giờ 42 phút     Ngày chuyển: 03/05/2019 - 05 Giờ 56 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi là một nông dân, cuộc sống làm ăn khó khăn, được giá mất mùa, được mùa mất giá. Tôi có con đi học trường Nguyễn Huệ, tôi nghĩ ngoài khoản học phí và các khoản bắt buộc, thì phụ huynh sẽ không đóng tiền nữa. Nhưng thực tế là, Nhà trường, GVCN, Giáo viên Bộ môn lại vận động, ép buộc, hù dọa để học sinh phải đi học thêm để thu tiền. Mang tiếng là do học sinh học yếu nên phải học thêm, mang tiếng là học sinh tự nguyện, yêu cầu được học thêm nhưng thật ra là bắt buộc, nếu học sinh nào không đi học thêm, học phụ đạo sẽ bị Nhà trường làm khó dễ đủ điều. 

Tôi tha thiết mong Sở Giáo dục và Sở Giáo dục tiến hành tổng kiểm tra việc dạy thêm dạy phụ đạo tại trường THPT Nguyễn Huệ - Bến Cầu.

Cũng nhân đây, tôi xin hỏi Sở Giáo dục và Đào tạo, đối tượng học sinh nào cần phải học thêm, đối tượng nào cần học bồi dưỡng, đối tượng nào cần phụ đạo?

Trường Nguyễn Hệu bắt học sinh học thêm 100%, học sáng, học chiều, học tối, ngoài ra còn phải học thêm ở nhà các thầy các cô nữa.

Mỗi năm, trường Nguyễn Huệ có gắn vét hết học sinh vào để dạy, thậm chí có những học sinh thi vào lớp 10 chỉ 1 điểm mổi môn, rồi sau đó lấy lý do là học sinh học yếu, học kém để ép học sinh đi học thêm và thu tiền.

Tôi kiến nghị, Nếu là phụ đạo học sinh yếu kém, học bồi dưỡng học sinh giòi thì nhà trường cần chọn lọc học sinh và tự diều động giáo viên dạy má không được thu thêm tiền. còn học sinh có học lực trung bình, khá, khá giòi thì không cần phải học thêm.

Một lần nữa, tôi cảm ơn. Mong câu hỏi này được chuyển đến Sở giáo dục tỉnh Tây Ninh.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 08/05/2019 - 08 Giờ 26 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng cảm ơn thông tin quý phụ huynh cung cấp, Sởiáo dục và Đào tạo sẽ trao đổi với đơn vị THPT Nguyễn Huệ về những vấn đề PH đã nêu và có hướng điều chỉnh phù hợp.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Nguyễn Huệ - Bến Cầu tận thu
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là một nông dân, cuộc sống làm ăn khó khăn, được giá mất mùa, được mùa mất giá. Tôi có con đi học trường Nguyễn Huệ, tôi nghĩ ngoài khoản học phí và các khoản bắt buộc, thì phụ huynh sẽ không đóng tiền nữa. Nhưng thực tế là, Nhà trường, GVCN, Giáo viên Bộ môn lại vận động, ép buộc, hù dọa để học sinh phải đi học thêm để thu tiền. Mang tiếng là do học sinh học yếu nên phải học thêm, mang tiếng là học sinh tự nguyện, yêu cầu được học thêm nhưng thật ra là bắt buộc, nếu học sinh nào không đi học thêm, học phụ đạo sẽ bị Nhà trường làm khó dễ đủ điều. 

Tôi tha thiết mong Sở Giáo dục và Sở Giáo dục tiến hành tổng kiểm tra việc dạy thêm dạy phụ đạo tại trường THPT Nguyễn Huệ - Bến Cầu.

Cũng nhân đây, tôi xin hỏi Sở Giáo dục và Đào tạo, đối tượng học sinh nào cần phải học thêm, đối tượng nào cần học bồi dưỡng, đối tượng nào cần phụ đạo?

Trường Nguyễn Hệu bắt học sinh học thêm 100%, học sáng, học chiều, học tối, ngoài ra còn phải học thêm ở nhà các thầy các cô nữa.

Mỗi năm, trường Nguyễn Huệ có gắn vét hết học sinh vào để dạy, thậm chí có những học sinh thi vào lớp 10 chỉ 1 điểm mổi môn, rồi sau đó lấy lý do là học sinh học yếu, học kém để ép học sinh đi học thêm và thu tiền.

Tôi kiến nghị, Nếu là phụ đạo học sinh yếu kém, học bồi dưỡng học sinh giòi thì nhà trường cần chọn lọc học sinh và tự diều động giáo viên dạy má không được thu thêm tiền. còn học sinh có học lực trung bình, khá, khá giòi thì không cần phải học thêm.

Một lần nữa, tôi cảm ơn. Mong câu hỏi này được chuyển đến Sở giáo dục tỉnh Tây Ninh.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là một nông dân, cuộc sống làm ăn khó khăn, được giá mất mùa, được mùa mất giá. Tôi có con đi học trường Nguyễn Huệ, tôi nghĩ ngoài khoản học phí và các khoản bắt buộc, thì phụ huynh sẽ không đóng tiền nữa. Nhưng thực tế là, Nhà trường, GVCN, Giáo viên Bộ môn lại vận động, ép buộc, hù dọa để học sinh phải đi học thêm để thu tiền. Mang tiếng là do học sinh học yếu nên phải học thêm, mang tiếng là học sinh tự nguyện, yêu cầu được học thêm nhưng thật ra là bắt buộc, nếu học sinh nào không đi học thêm, học phụ đạo sẽ bị Nhà trường làm khó dễ đủ điều. 

Tôi tha thiết mong Sở Giáo dục và Sở Giáo dục tiến hành tổng kiểm tra việc dạy thêm dạy phụ đạo tại trường THPT Nguyễn Huệ - Bến Cầu.

Cũng nhân đây, tôi xin hỏi Sở Giáo dục và Đào tạo, đối tượng học sinh nào cần phải học thêm, đối tượng nào cần học bồi dưỡng, đối tượng nào cần phụ đạo?

Trường Nguyễn Hệu bắt học sinh học thêm 100%, học sáng, học chiều, học tối, ngoài ra còn phải học thêm ở nhà các thầy các cô nữa.

Mỗi năm, trường Nguyễn Huệ có gắn vét hết học sinh vào để dạy, thậm chí có những học sinh thi vào lớp 10 chỉ 1 điểm mổi môn, rồi sau đó lấy lý do là học sinh học yếu, học kém để ép học sinh đi học thêm và thu tiền.

Tôi kiến nghị, Nếu là phụ đạo học sinh yếu kém, học bồi dưỡng học sinh giòi thì nhà trường cần chọn lọc học sinh và tự diều động giáo viên dạy má không được thu thêm tiền. còn học sinh có học lực trung bình, khá, khá giòi thì không cần phải học thêm.

Một lần nữa, tôi cảm ơn. Mong câu hỏi này được chuyển đến Sở giáo dục tỉnh Tây Ninh.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: