(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa tây ninh
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 23/04/2019 - 16 Giờ 48 phút     Ngày chuyển: 25/04/2019 - 07 Giờ 33 phút

Nội dung câu hỏi:

gtheo tôi được biết khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa tây ninh chỉ bố trí 11 nhân viên trực tại 1ca, mỗi ngày có 3 ca trực, trực 12 tiếng nghĩ 24 tiếng, các nhân viên trực tại bệnh việc đi làm từ 6h sáng đến 6h chiều về nhưng công việc nhiều có ngày phải ra ca trực 7 giờ tối đến 7h30 tối. các ca trực khác tại khoa cũng như vậy làm việc trên 12 tiếng, công việc cấp cứu nhiều do tuyến dưới chuyển lên... mà chỉ bố trí nhân viên trực quá ít so với tình hình thực tế, tôi đề nghị sở nội vụ, sở y tế và bệnh viện đa khoa tây ninh bố trí nhân sự hợp lý lại tại khoa cấp cứu giúp giảm tải công việc nhân viên. góp ý chân thành mong các vị lãnh đạo xem xét


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     
Thời gian trả lời: 26/04/2019 - 15 Giờ 36 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Y tế ghi nhận ý kiến đóng góp của bạn, Sở sẽ làm việc với bệnh viện và bố trí, sắp xếp người trực cho phù hợp.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa tây ninh
 Nội dung câu hỏi:

gtheo tôi được biết khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa tây ninh chỉ bố trí 11 nhân viên trực tại 1ca, mỗi ngày có 3 ca trực, trực 12 tiếng nghĩ 24 tiếng, các nhân viên trực tại bệnh việc đi làm từ 6h sáng đến 6h chiều về nhưng công việc nhiều có ngày phải ra ca trực 7 giờ tối đến 7h30 tối. các ca trực khác tại khoa cũng như vậy làm việc trên 12 tiếng, công việc cấp cứu nhiều do tuyến dưới chuyển lên... mà chỉ bố trí nhân viên trực quá ít so với tình hình thực tế, tôi đề nghị sở nội vụ, sở y tế và bệnh viện đa khoa tây ninh bố trí nhân sự hợp lý lại tại khoa cấp cứu giúp giảm tải công việc nhân viên. góp ý chân thành mong các vị lãnh đạo xem xét

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

gtheo tôi được biết khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa tây ninh chỉ bố trí 11 nhân viên trực tại 1ca, mỗi ngày có 3 ca trực, trực 12 tiếng nghĩ 24 tiếng, các nhân viên trực tại bệnh việc đi làm từ 6h sáng đến 6h chiều về nhưng công việc nhiều có ngày phải ra ca trực 7 giờ tối đến 7h30 tối. các ca trực khác tại khoa cũng như vậy làm việc trên 12 tiếng, công việc cấp cứu nhiều do tuyến dưới chuyển lên... mà chỉ bố trí nhân viên trực quá ít so với tình hình thực tế, tôi đề nghị sở nội vụ, sở y tế và bệnh viện đa khoa tây ninh bố trí nhân sự hợp lý lại tại khoa cấp cứu giúp giảm tải công việc nhân viên. góp ý chân thành mong các vị lãnh đạo xem xét

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: