(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tuyển giáo viên
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 23/04/2019 - 15 Giờ 21 phút     Ngày chuyển: 23/04/2019 - 16 Giờ 25 phút

Nội dung câu hỏi:

em xin hỏi là trong năm nay khi nào sở giáo dục tuyển dụng giáo viên. em xin cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 25/04/2019 - 15 Giờ 35 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

 Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đang chờ Sở Nội vụ duyệt kế hoạch. Khi kế hoạch được duyệt, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo trên các phương tiện thông tin trên Đài Phát thanh và Truyền hình; Báo Tây Ninh; cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo (tayninh.edu.vn)

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tuyển giáo viên
 Nội dung câu hỏi:

em xin hỏi là trong năm nay khi nào sở giáo dục tuyển dụng giáo viên. em xin cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

em xin hỏi là trong năm nay khi nào sở giáo dục tuyển dụng giáo viên. em xin cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: