(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Sở tư pháp
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 23/04/2019 - 14 Giờ 51 phút     Ngày chuyển: 23/04/2019 - 16 Giờ 25 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn hỏi về việc sinh con thứ 3, Trong trường hợp đứa con đầu tiên tôi đã làm hồ sơ cho em gái mình nhận làm con nuôi vậy tôi có được phép sinh con thứ 3 hay không vì tôi là công chức nhà nước, có vi phạm và bị kỷ luật không.


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Sở tư pháp
 Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn hỏi về việc sinh con thứ 3, Trong trường hợp đứa con đầu tiên tôi đã làm hồ sơ cho em gái mình nhận làm con nuôi vậy tôi có được phép sinh con thứ 3 hay không vì tôi là công chức nhà nước, có vi phạm và bị kỷ luật không.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn hỏi về việc sinh con thứ 3, Trong trường hợp đứa con đầu tiên tôi đã làm hồ sơ cho em gái mình nhận làm con nuôi vậy tôi có được phép sinh con thứ 3 hay không vì tôi là công chức nhà nước, có vi phạm và bị kỷ luật không.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: