(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Quy trình xét tuyển biên chế
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 23/04/2019 - 15 Giờ 24 phút     Ngày chuyển: 23/04/2019 - 16 Giờ 27 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi xin được hỏi Sở Nội vụ:

vừa qua, HĐND tỉnh đã phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập 2019.

Xin cho hỏi, quy trình, các bước tiếp theo sẽ là như thế nào ( để đơn vị xét xét tuyển biên chế thực hiện)


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 03/05/2019 - 13 Giờ 47 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn, việc tuyển dụng viên chức hiện nay do các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện theo phân cấp.

Quy trình và các bước thực hiện việc tuyển dụng viên chức được quy định tại:

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Quy trình xét tuyển biên chế
 Nội dung câu hỏi:

Tôi xin được hỏi Sở Nội vụ:

vừa qua, HĐND tỉnh đã phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập 2019.

Xin cho hỏi, quy trình, các bước tiếp theo sẽ là như thế nào ( để đơn vị xét xét tuyển biên chế thực hiện)

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi xin được hỏi Sở Nội vụ:

vừa qua, HĐND tỉnh đã phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập 2019.

Xin cho hỏi, quy trình, các bước tiếp theo sẽ là như thế nào ( để đơn vị xét xét tuyển biên chế thực hiện)

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: