(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Quy hoạch treo tại khu công nghiệp Chà Là
Người hỏi : Trần Thế Đông     Số điện thoại: 0919196031     Email: thedong.trc@gmail.com     Địa chỉ: ấp 3- Bến Củi- Dương Minh Châu- Tây Ninh
Ngày hỏi: 23/04/2019 - 16 Giờ 15 phút     Ngày chuyển: 23/04/2019 - 16 Giờ 27 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo

cho em hỏi đất em thuộc quy hoạch dự án 2 tại khu công nghiệp Chà Là nhưng đến nay dự án vẫn treo, nếu không thực hiện dự án thì nên có văn bản gửi đến người dân được biết ak. Vì nếu vẫn bị treo việc sử dụng đất trong dự án gặp rất nhiều khó khăn ak.

Em xin chân thành cảm ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: BQL các Khu Kinh tế Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 26/04/2019 - 14 Giờ 34 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Khu công nghiệp Chà Là được thành lập theo chủ trương của Chính Phủ với quy mô 200 ha. Trong đó giai đoạn 1 của Khu công nghiệp là : 55,014ha (đất công nghiệp: 42,19 ha, đất khu dân cư thuộc KCN: 12,824 ha).

Thời gian qua, Ban Quản lý Khu kinh tế tham mưu UBND tỉnh tiếp tục mở rộng giai đoạn 2 của Khu công nghiệp. Tuy nhiên, UBND tỉnh thống nhất dừng việc mở rộng KCN Chà Là giai đoạn 2.

Ban Quản lý Khu kinh tế đang lấy ý kiến của UBND huyện Dương Minh Châu quy hoạch KCN Chà Là giai đoạn 2, sau khi có ý kiến UBND huyện, Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo UBND tỉnh xem xét, khi có quyết định cuối cùng Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp UBND huyện Dương Minh Châu sẽ thông báo đến người dân.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Quy hoạch treo tại khu công nghiệp Chà Là
 Nội dung câu hỏi:

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo

cho em hỏi đất em thuộc quy hoạch dự án 2 tại khu công nghiệp Chà Là nhưng đến nay dự án vẫn treo, nếu không thực hiện dự án thì nên có văn bản gửi đến người dân được biết ak. Vì nếu vẫn bị treo việc sử dụng đất trong dự án gặp rất nhiều khó khăn ak.

Em xin chân thành cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo

cho em hỏi đất em thuộc quy hoạch dự án 2 tại khu công nghiệp Chà Là nhưng đến nay dự án vẫn treo, nếu không thực hiện dự án thì nên có văn bản gửi đến người dân được biết ak. Vì nếu vẫn bị treo việc sử dụng đất trong dự án gặp rất nhiều khó khăn ak.

Em xin chân thành cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: