(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Nông thôn mới - Lợi Thuận
Người hỏi : Cử tri     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 25/04/2019 - 12 Giờ 45 phút     Ngày chuyển: 03/05/2019 - 05 Giờ 57 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay xã lợi thuận bến cầu còn tệ nạn ma túy rất là nhiều, học sinh thì quậy phá, học sinh bỏ học thì nhiều, thành phần thanh niên thiếu niên ăn chơi lêu lỏng nhiều tại sao lại dược xét là nông thôn mới?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Bến Cầu     
Thời gian trả lời: 06/05/2019 - 10 Giờ 09 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện Bến Cầu xin trả lời như sau:

Hiện tại xã Lợi Thuận chưa được xét là xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Theo kế hoạch năm 2019 mới xét xã Nông thôn mới.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Nông thôn mới - Lợi Thuận
 Nội dung câu hỏi:

Hiện nay xã lợi thuận bến cầu còn tệ nạn ma túy rất là nhiều, học sinh thì quậy phá, học sinh bỏ học thì nhiều, thành phần thanh niên thiếu niên ăn chơi lêu lỏng nhiều tại sao lại dược xét là nông thôn mới?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay xã lợi thuận bến cầu còn tệ nạn ma túy rất là nhiều, học sinh thì quậy phá, học sinh bỏ học thì nhiều, thành phần thanh niên thiếu niên ăn chơi lêu lỏng nhiều tại sao lại dược xét là nông thôn mới?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: