(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Gửi con vào lớp lá
Người hỏi : Nguyễn Thị Lý     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 26/04/2019 - 15 Giờ 16 phút     Ngày chuyển: 03/05/2019 - 06 Giờ 01 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi được biết cổng hỏi đáp trực tuyến qua bạn bè giới thiệu. Nay tôi có một thắc mắc là: các trường mầm non có tiếp nhận hết tất cả các bé vào lớp lá (khi bé đúng độ tuổi), hay chỉ tiếp nhận đủ số lượng quy định. Nếu như tiếp nhận đủ số lượng bé/ mỗi lớp học (khối lá), thì số bé kia sẽ gửi ở đâu, vì ở địa phương tôi chỉ có 1 trường mầm non?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 04/05/2019 - 15 Giờ 12 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Theo phân cấp quản lý, việc xét chỉ tiêu tuyển sinh cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở do ủy ban nhân huyện/thành phố quản lý.

Do đó, đề nghị bạn nêu rõ bạn thuộc huyện/thành phố nào để được ủy ban nhân dân nơi đó trả lời chi tiết những vấn đề trên./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Gửi con vào lớp lá
 Nội dung câu hỏi:

Tôi được biết cổng hỏi đáp trực tuyến qua bạn bè giới thiệu. Nay tôi có một thắc mắc là: các trường mầm non có tiếp nhận hết tất cả các bé vào lớp lá (khi bé đúng độ tuổi), hay chỉ tiếp nhận đủ số lượng quy định. Nếu như tiếp nhận đủ số lượng bé/ mỗi lớp học (khối lá), thì số bé kia sẽ gửi ở đâu, vì ở địa phương tôi chỉ có 1 trường mầm non?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi được biết cổng hỏi đáp trực tuyến qua bạn bè giới thiệu. Nay tôi có một thắc mắc là: các trường mầm non có tiếp nhận hết tất cả các bé vào lớp lá (khi bé đúng độ tuổi), hay chỉ tiếp nhận đủ số lượng quy định. Nếu như tiếp nhận đủ số lượng bé/ mỗi lớp học (khối lá), thì số bé kia sẽ gửi ở đâu, vì ở địa phương tôi chỉ có 1 trường mầm non?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: