(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Mở nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài tại Tây Ninh
Người hỏi : Công ty TNHH Aibo Việt Nam     Số điện thoại: 0388924944     Email: aibovietnam@gmail.com     Địa chỉ: 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TPHCM
Ngày hỏi: 02/05/2019 - 22 Giờ 21 phút     Ngày chuyển: 03/05/2019 - 06 Giờ 12 phút

Nội dung câu hỏi:

Chào UBND, HĐND các cấp và BQT tỉnh Tây Ninh,

Tôi là Mạnh Nhân, là CEO của công ty Aibo Việt Nam. Khách hàng của tôi là giám đốc tại Nhật có ý định mở một nhà máy tại Tây Ninh vốn 100% nước ngoài. Xin cho tôi hỏi làm thế nào để mở công ty tại đây và tôi phải đến phòng ban nào của tỉnh để có thể làm được? Xin chân thành cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch và Đầu tư     
Thời gian trả lời: 07/05/2019 - 09 Giờ 56 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Về câu hỏi của ông/bà, Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

- Trước hết, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn nhà đầu tư đã có ý định đầu tư dự án tại tỉnh Tây Ninh. 

- Căn cứ Điều 22 Luật Đầu tư quy định: "Điều 22. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

1. Nhà đầu tư được thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật. Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật này và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư thông qua tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp hoặc đầu tư theo hợp đồng.

3. Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ các trường hợp sau đây:

a) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

b) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;

c) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên."

Như vậy, trường hợp nhà đầu tư dự định mở nhà máy tại Tây Ninh, trước hết nhà đầu tư phải định hướng địa điểm đầu tư (nhà đầu tư có thể liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường), sau đó liên hệ phòng Hợp tác Đầu tư-Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ theo quy định.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Mở nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài tại Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Chào UBND, HĐND các cấp và BQT tỉnh Tây Ninh,

Tôi là Mạnh Nhân, là CEO của công ty Aibo Việt Nam. Khách hàng của tôi là giám đốc tại Nhật có ý định mở một nhà máy tại Tây Ninh vốn 100% nước ngoài. Xin cho tôi hỏi làm thế nào để mở công ty tại đây và tôi phải đến phòng ban nào của tỉnh để có thể làm được? Xin chân thành cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Chào UBND, HĐND các cấp và BQT tỉnh Tây Ninh,

Tôi là Mạnh Nhân, là CEO của công ty Aibo Việt Nam. Khách hàng của tôi là giám đốc tại Nhật có ý định mở một nhà máy tại Tây Ninh vốn 100% nước ngoài. Xin cho tôi hỏi làm thế nào để mở công ty tại đây và tôi phải đến phòng ban nào của tỉnh để có thể làm được? Xin chân thành cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: