(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đưa báo Tây Ninh vào cổng hỏi đáp
Người hỏi : Bạn đọc     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 07/05/2019 - 09 Giờ 31 phút     Ngày chuyển: 07/05/2019 - 10 Giờ 00 phút

Nội dung câu hỏi:

Cử tri, bạn đọc, người dân tại tỉnh Tây Ninh tha thiết, yêu cầu cơ quan chức năng, xem xét, bổ sung đơn vị Báo Tây Ninh vào danh sách các đơn vị trả lời tại cổng hỏi đáp trực tuyến


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận:



 Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đưa báo Tây Ninh vào cổng hỏi đáp
 Nội dung câu hỏi:

Cử tri, bạn đọc, người dân tại tỉnh Tây Ninh tha thiết, yêu cầu cơ quan chức năng, xem xét, bổ sung đơn vị Báo Tây Ninh vào danh sách các đơn vị trả lời tại cổng hỏi đáp trực tuyến

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cử tri, bạn đọc, người dân tại tỉnh Tây Ninh tha thiết, yêu cầu cơ quan chức năng, xem xét, bổ sung đơn vị Báo Tây Ninh vào danh sách các đơn vị trả lời tại cổng hỏi đáp trực tuyến

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: