(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Bổ sung giáo viên mầm non
Người hỏi : Kiều Oanh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 07/05/2019 - 08 Giờ 52 phút     Ngày chuyển: 07/05/2019 - 09 Giờ 57 phút

Nội dung câu hỏi:

Các trường mầm non tại tỉnh Tây Ninh đang thiếu giáo viên mầm non, nhất là khối lớp lá.

Sở GDĐT Tây Ninh gấp rút bổ sung giáo viên mầm non, trong đó có huyện Dương Minh Châu


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 09/05/2019 - 07 Giờ 40 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Nội dung bạn nêu chưa rõ, đề nghị bạn nêu rõ vấn đề để Sở Giáo dục và Đào tạo có cơ sở trả lời./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Bổ sung giáo viên mầm non
 Nội dung câu hỏi:

Các trường mầm non tại tỉnh Tây Ninh đang thiếu giáo viên mầm non, nhất là khối lớp lá.

Sở GDĐT Tây Ninh gấp rút bổ sung giáo viên mầm non, trong đó có huyện Dương Minh Châu

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Các trường mầm non tại tỉnh Tây Ninh đang thiếu giáo viên mầm non, nhất là khối lớp lá.

Sở GDĐT Tây Ninh gấp rút bổ sung giáo viên mầm non, trong đó có huyện Dương Minh Châu

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: