(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Phản ánh thông tin xấu đến cơ quan chức năng nào?
Người hỏi : cử tri     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 08/05/2019 - 08 Giờ 56 phút     Ngày chuyển: 08/05/2019 - 10 Giờ 29 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay, có nhiều thông tin xuyên tạc, báo méo sự thật, của thế lực phản động, thành phần xấu, khi cử tri biết thì phản ánh đến cơ quan chức năng nào? chẳng hạn như Ban tuyên giáo, công an chính trị nội bộ hay đơn vị nào? xin cho địa chỉ email cụ thể của đơn vị đó.


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Phản ánh thông tin xấu đến cơ quan chức năng nào?
 Nội dung câu hỏi:

Hiện nay, có nhiều thông tin xuyên tạc, báo méo sự thật, của thế lực phản động, thành phần xấu, khi cử tri biết thì phản ánh đến cơ quan chức năng nào? chẳng hạn như Ban tuyên giáo, công an chính trị nội bộ hay đơn vị nào? xin cho địa chỉ email cụ thể của đơn vị đó.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay, có nhiều thông tin xuyên tạc, báo méo sự thật, của thế lực phản động, thành phần xấu, khi cử tri biết thì phản ánh đến cơ quan chức năng nào? chẳng hạn như Ban tuyên giáo, công an chính trị nội bộ hay đơn vị nào? xin cho địa chỉ email cụ thể của đơn vị đó.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: