(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chuyển mục đích sử dụng đất tại Ấp Bình Linh xã Chà Là huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh
Người hỏi : Trần Thế Đông     Số điện thoại: 0919196031     Email: thedong.trc@gmail.com     Địa chỉ: ấp 3- Bến Củi- Dương Minh Châu- Tây Ninh
Ngày hỏi: 07/05/2019 - 14 Giờ 43 phút     Ngày chuyển: 08/05/2019 - 10 Giờ 29 phút

Nội dung câu hỏi:
 1. Em muốn hỏi về thửa đất của em có thể chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa nước còn lại lên thổ cư hay đất cây lâu năm không ak. Nếu không thể thì có thể chuyển mục đích sang đất gì được ak vì gần đó là khu dân cư và khu công nghiệp ak. Canh tác lúa không hiệu quả. Thông tin miếng đất cụ thể như sau:

  1. Người sử dụng: Trần Thế Đông và Nguyễn Thị Hồng Nhung; Địa chỉ: Ấp 3 - Bến Củi - DMC - Tây Ninh

  2. Thửa đất số 289 tờ bản đồ số 32

  3. Địa chỉ: xã Chà Là huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

  4. Diện tích 725,9 mét vuông

  5. Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa nước còn lại

  6. Thời hạn sử dụng: đến ngày 09/11/2066

  Em có đính kèm hình ảnh cụ thê.

  Mong cơ quan chức năng trả lời cụ thể cho em được rõ ak. Em thành thật cảm ơn.

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Dương Minh Châu     
Thời gian trả lời: 08/10/2019 - 14 Giờ 53 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Căn cứ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010-2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện Dương Minh CHâu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thửa đất số 289, tờ bản đồ số 32 tại xã Chà Là huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh nằm trong diện quy hoạch mở rộng giai đoạn 2 Khu công nghiệp Chà Là. Thửa đất của bạn đọc nêu trên không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nên không đủ điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Trân trọng./. 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chuyển mục đích sử dụng đất tại Ấp Bình Linh xã Chà Là huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:
 1. Em muốn hỏi về thửa đất của em có thể chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa nước còn lại lên thổ cư hay đất cây lâu năm không ak. Nếu không thể thì có thể chuyển mục đích sang đất gì được ak vì gần đó là khu dân cư và khu công nghiệp ak. Canh tác lúa không hiệu quả. Thông tin miếng đất cụ thể như sau:

  1. Người sử dụng: Trần Thế Đông và Nguyễn Thị Hồng Nhung; Địa chỉ: Ấp 3 - Bến Củi - DMC - Tây Ninh

  2. Thửa đất số 289 tờ bản đồ số 32

  3. Địa chỉ: xã Chà Là huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

  4. Diện tích 725,9 mét vuông

  5. Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa nước còn lại

  6. Thời hạn sử dụng: đến ngày 09/11/2066

  Em có đính kèm hình ảnh cụ thê.

  Mong cơ quan chức năng trả lời cụ thể cho em được rõ ak. Em thành thật cảm ơn.
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
 1. Em muốn hỏi về thửa đất của em có thể chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa nước còn lại lên thổ cư hay đất cây lâu năm không ak. Nếu không thể thì có thể chuyển mục đích sang đất gì được ak vì gần đó là khu dân cư và khu công nghiệp ak. Canh tác lúa không hiệu quả. Thông tin miếng đất cụ thể như sau:

  1. Người sử dụng: Trần Thế Đông và Nguyễn Thị Hồng Nhung; Địa chỉ: Ấp 3 - Bến Củi - DMC - Tây Ninh

  2. Thửa đất số 289 tờ bản đồ số 32

  3. Địa chỉ: xã Chà Là huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

  4. Diện tích 725,9 mét vuông

  5. Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa nước còn lại

  6. Thời hạn sử dụng: đến ngày 09/11/2066

  Em có đính kèm hình ảnh cụ thê.

  Mong cơ quan chức năng trả lời cụ thể cho em được rõ ak. Em thành thật cảm ơn.
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: