(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chậm nhất khi nào xét biên chế
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 08/05/2019 - 15 Giờ 27 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Câu hỏi của ông/bà không nêu rõ đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở nào nên đơn vị luân chuyển câu hỏi chưa có cơ sở chuyển ngành chức năng trả lời. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chậm nhất khi nào xét biên chế
 Nội dung câu hỏi:

Tôi được biết UBND tỉnh, Sở Nội vụ,HĐND tỉnh quyết định Về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2019

Tôi muốn biết là: chậm nhất khi nào các đơn vị sự nghiệp công lập xét biên chế?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi được biết UBND tỉnh, Sở Nội vụ,HĐND tỉnh quyết định Về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2019

Tôi muốn biết là: chậm nhất khi nào các đơn vị sự nghiệp công lập xét biên chế?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: