(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Sở Giáo dục quan tâm hơn đến khối mầm non
Người hỏi : cha mẹ học sinh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 08/05/2019 - 15 Giờ 44 phút     Ngày chuyển: 13/05/2019 - 07 Giờ 44 phút

Nội dung câu hỏi:

Những năm qua, công tác quản lý, phát triển giáo dục mầm non tại tỉnh Tây Ninh còn nhiều hạn chế. Nhiều địa bàn, huyện, bậc học mầm non còn thiếu (giáo viên, phòng ốc). Trong khi nhu cầu gửi con em vào bậc học mầm non mỗi năm đều tăng.

Tôi ở địa phương nhận thấy, nhiều cha mẹ muốn gửi con em vào bậc học mầm non hết sức lo lắng, mỗi khi con em mình đến tuổi gửi nhà trẻ. Còn những bé đang theo học khối lớp mầm, chồi, thì cũng có nhu cầu về lớp lá. Các cơ sở giáo dục mầm non hiện nay, không hiểu sao lại có quá ít lớp lá, trường công lập thì chỉ 1-2 lớp, còn trương tư thục, dân lập hầu như không mở lớp lá, vì thiếu giáo viên, trong khi phòng học đã xây dựng sẵn.

Tôi là một phụ huynh bán hàng ở chợ, tôi không biết hỏi ai và cũng không thể lên phòng giáo dục huyện để hỏi về việc này. Qua người quen, bạn bè giới thiệu, tôi mới biết đến trang điện tử này. 

Tôi xin đặt câu hỏi là: tại huyện Dương Minh Châu, nơi có con và cháu tôi ở độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo, đang muốn gửi vào lớp lá, mà địa phương này lại có quá ít lớp lá. vậy người dân chúng tôi phải làm sao. Tại sao Sở giáo dục Tây Ninh không đi khảo sát, làm việc với địa phương, phòng giáo dục huyện, hoặc là nhà đầu tư trường học mầm non, để có giải pháp mở lớp lá nhiều hơn cho địa phương? 

năm học tới đây 2019-2020, tại huyện Dương Minh Châu có mở lớp lá ở đâu?

tôi xin chân thành cảm ơn

tôi tên:  Ngọc Ánh


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Sở Giáo dục quan tâm hơn đến khối mầm non
 Nội dung câu hỏi:

Những năm qua, công tác quản lý, phát triển giáo dục mầm non tại tỉnh Tây Ninh còn nhiều hạn chế. Nhiều địa bàn, huyện, bậc học mầm non còn thiếu (giáo viên, phòng ốc). Trong khi nhu cầu gửi con em vào bậc học mầm non mỗi năm đều tăng.

Tôi ở địa phương nhận thấy, nhiều cha mẹ muốn gửi con em vào bậc học mầm non hết sức lo lắng, mỗi khi con em mình đến tuổi gửi nhà trẻ. Còn những bé đang theo học khối lớp mầm, chồi, thì cũng có nhu cầu về lớp lá. Các cơ sở giáo dục mầm non hiện nay, không hiểu sao lại có quá ít lớp lá, trường công lập thì chỉ 1-2 lớp, còn trương tư thục, dân lập hầu như không mở lớp lá, vì thiếu giáo viên, trong khi phòng học đã xây dựng sẵn.

Tôi là một phụ huynh bán hàng ở chợ, tôi không biết hỏi ai và cũng không thể lên phòng giáo dục huyện để hỏi về việc này. Qua người quen, bạn bè giới thiệu, tôi mới biết đến trang điện tử này. 

Tôi xin đặt câu hỏi là: tại huyện Dương Minh Châu, nơi có con và cháu tôi ở độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo, đang muốn gửi vào lớp lá, mà địa phương này lại có quá ít lớp lá. vậy người dân chúng tôi phải làm sao. Tại sao Sở giáo dục Tây Ninh không đi khảo sát, làm việc với địa phương, phòng giáo dục huyện, hoặc là nhà đầu tư trường học mầm non, để có giải pháp mở lớp lá nhiều hơn cho địa phương? 

năm học tới đây 2019-2020, tại huyện Dương Minh Châu có mở lớp lá ở đâu?

tôi xin chân thành cảm ơn

tôi tên:  Ngọc Ánh

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Những năm qua, công tác quản lý, phát triển giáo dục mầm non tại tỉnh Tây Ninh còn nhiều hạn chế. Nhiều địa bàn, huyện, bậc học mầm non còn thiếu (giáo viên, phòng ốc). Trong khi nhu cầu gửi con em vào bậc học mầm non mỗi năm đều tăng.

Tôi ở địa phương nhận thấy, nhiều cha mẹ muốn gửi con em vào bậc học mầm non hết sức lo lắng, mỗi khi con em mình đến tuổi gửi nhà trẻ. Còn những bé đang theo học khối lớp mầm, chồi, thì cũng có nhu cầu về lớp lá. Các cơ sở giáo dục mầm non hiện nay, không hiểu sao lại có quá ít lớp lá, trường công lập thì chỉ 1-2 lớp, còn trương tư thục, dân lập hầu như không mở lớp lá, vì thiếu giáo viên, trong khi phòng học đã xây dựng sẵn.

Tôi là một phụ huynh bán hàng ở chợ, tôi không biết hỏi ai và cũng không thể lên phòng giáo dục huyện để hỏi về việc này. Qua người quen, bạn bè giới thiệu, tôi mới biết đến trang điện tử này. 

Tôi xin đặt câu hỏi là: tại huyện Dương Minh Châu, nơi có con và cháu tôi ở độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo, đang muốn gửi vào lớp lá, mà địa phương này lại có quá ít lớp lá. vậy người dân chúng tôi phải làm sao. Tại sao Sở giáo dục Tây Ninh không đi khảo sát, làm việc với địa phương, phòng giáo dục huyện, hoặc là nhà đầu tư trường học mầm non, để có giải pháp mở lớp lá nhiều hơn cho địa phương? 

năm học tới đây 2019-2020, tại huyện Dương Minh Châu có mở lớp lá ở đâu?

tôi xin chân thành cảm ơn

tôi tên:  Ngọc Ánh

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: