(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Khu đất khách sạn Hòa Bình
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 09/05/2019 - 00 Giờ 27 phút     Ngày chuyển: 13/05/2019 - 07 Giờ 51 phút

Nội dung câu hỏi:

Khu đất khách sạn Hòa Bình cũ sẽ thực hiện dự án nào và chủ đầu tư là ai...Khu đất vàng nằm giữa trùng tâm mà để trống thật là lãng phí..Mong nhận đc câu tl của cơ quan ..cảm ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch và Đầu tư     
Thời gian trả lời: 22/05/2019 - 11 Giờ 18 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Câu hỏi của ông/bà, Sở Kế hoạch và Đầu tư xin chân thành cảm ơn đến câu hỏi của ông bà và trả lời như sau:

Dự án đầu tư Khách sạn Hòa Bình và nhà hàng tiệc cưới do Công ty Cổ phần Đầu tư MHD Hòa Bình (trước đây là Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh) làm chủ đầu tư.

Hiện nay, Chủ đầu tư có nghiên cứu đề xuất điều chỉnh một số nội dung liên quan đến dự án và đang trình Cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Khu đất khách sạn Hòa Bình
 Nội dung câu hỏi:

Khu đất khách sạn Hòa Bình cũ sẽ thực hiện dự án nào và chủ đầu tư là ai...Khu đất vàng nằm giữa trùng tâm mà để trống thật là lãng phí..Mong nhận đc câu tl của cơ quan ..cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Khu đất khách sạn Hòa Bình cũ sẽ thực hiện dự án nào và chủ đầu tư là ai...Khu đất vàng nằm giữa trùng tâm mà để trống thật là lãng phí..Mong nhận đc câu tl của cơ quan ..cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: