(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Khu vực Bến trường đổi
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 09/05/2019 - 00 Giờ 30 phút     Ngày chuyển: 13/05/2019 - 07 Giờ 52 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay khu vực bến trường đổi đã kêu gọi đầu tư dự án nào chưa..Vì đã rất lâu mà không thấy có dự án nào triển khai


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch và Đầu tư     
Thời gian trả lời: 22/05/2019 - 10 Giờ 33 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Về câu hỏi của ông/bà, Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Dự án hiện đang được tỉnh kêu gọi nhà đầu tư có năng lực và kinh nghiệm để thực hiện dự án.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Khu vực Bến trường đổi
 Nội dung câu hỏi:

Hiện nay khu vực bến trường đổi đã kêu gọi đầu tư dự án nào chưa..Vì đã rất lâu mà không thấy có dự án nào triển khai

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay khu vực bến trường đổi đã kêu gọi đầu tư dự án nào chưa..Vì đã rất lâu mà không thấy có dự án nào triển khai

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: