(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Huyện Hòa Thành Có Lên Thị Xã Không?
Người hỏi : Cá Nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Long Thành Nam, Hòa Thành, TN
Ngày hỏi: 12/05/2019 - 19 Giờ 07 phút     Ngày chuyển: 13/05/2019 - 08 Giờ 05 phút

Nội dung câu hỏi:
Xin chào!
 Tôi là người dân sống tại Hòa Thành. Dạo gần đây Tôi có nghe thông tin cho rằng, huyện Hòa Thành không đạt tiêu chí về diện tích để lên thị xã (82,92/200km2) nên gặp khó khăn khi lập đề án thành lập thị xã. Có người còn nói rằng, huyện Hòa Thành đang có nguy cơ nằm trong diện phải sáp nhập trong quy định mới về diện tích để giảm bớt bộ máy cồng kềnh. Vậy không biết những thông tin đó có thật hay không và liệu Hòa Thành có được lên thị xã hay phải sáp nhập mong các bộ ngành có liên quan thông tin đến dân.

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 17/05/2019 - 12 Giờ 19 phút
Đánh giá câu trả lời:     3 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Huyện Hoà Thành đã có chủ trương của UBND tỉnh Tây Ninh lập Đề án thành lập thị xã và các phường trực thuộc theo Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị. Hiện nay, UBND tỉnh đã có văn bản tham vấn và chờ ý kiến của Bộ Nội vụ để triển khai thực hiện. Về việc sáp nhập địa giới hành chính huyện Hoà Thành với đơn vị khác là thông tin sai.  Do vậy, đề nghị Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào ở địa phương  để xây dựng quê hương Hoà Thành trở thành đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp hôm nay và trong tương lai.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Huyện Hòa Thành Có Lên Thị Xã Không?
 Nội dung câu hỏi:
Xin chào!
 Tôi là người dân sống tại Hòa Thành. Dạo gần đây Tôi có nghe thông tin cho rằng, huyện Hòa Thành không đạt tiêu chí về diện tích để lên thị xã (82,92/200km2) nên gặp khó khăn khi lập đề án thành lập thị xã. Có người còn nói rằng, huyện Hòa Thành đang có nguy cơ nằm trong diện phải sáp nhập trong quy định mới về diện tích để giảm bớt bộ máy cồng kềnh. Vậy không biết những thông tin đó có thật hay không và liệu Hòa Thành có được lên thị xã hay phải sáp nhập mong các bộ ngành có liên quan thông tin đến dân.
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
Xin chào!
 Tôi là người dân sống tại Hòa Thành. Dạo gần đây Tôi có nghe thông tin cho rằng, huyện Hòa Thành không đạt tiêu chí về diện tích để lên thị xã (82,92/200km2) nên gặp khó khăn khi lập đề án thành lập thị xã. Có người còn nói rằng, huyện Hòa Thành đang có nguy cơ nằm trong diện phải sáp nhập trong quy định mới về diện tích để giảm bớt bộ máy cồng kềnh. Vậy không biết những thông tin đó có thật hay không và liệu Hòa Thành có được lên thị xã hay phải sáp nhập mong các bộ ngành có liên quan thông tin đến dân.
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: