(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: thuyên chuyển viên chức
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 13/05/2019 - 21 Giờ 22 phút     Ngày chuyển: 14/05/2019 - 10 Giờ 54 phút

Nội dung câu hỏi:

hiện tại tôi là giáo viên THPT công tác dưới 5 năm tại tỉnh Tây Ninh, vậy tôi có thể thuyên chuyển ra tỉnh khác được không? 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 15/05/2019 - 10 Giờ 27 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Mời bạn tải Thông báo số 287/TB-SGDĐT ngày 19/02/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh về việc thuyên chuyển công tác của viên chức (file đính kèm)

Để có thể giải đáp thêm, bạn liên hệ Phòng Tổ chức Cán bộ Sở GDĐT qua số điện thoại 0276 3 827736./.


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: thuyên chuyển viên chức
 Nội dung câu hỏi:

hiện tại tôi là giáo viên THPT công tác dưới 5 năm tại tỉnh Tây Ninh, vậy tôi có thể thuyên chuyển ra tỉnh khác được không? 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

hiện tại tôi là giáo viên THPT công tác dưới 5 năm tại tỉnh Tây Ninh, vậy tôi có thể thuyên chuyển ra tỉnh khác được không? 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: