(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Phụ cấp Đại biểu HĐND, Đảng ủy viên
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 12/03/2019 - 08 Giờ 32 phút     Ngày chuyển: 12/03/2019 - 10 Giờ 19 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở tài chính

Tôi hiện là Chủ tịch Hội phụ nữ ở xã, phường. Tôi đang hưởng phụ cấp Đại biểu Hội đồng nhân dân và phụ cấp Đảng ủy viên.

Vậy cho tôi hỏi: Trong thời gian tôi nghỉ thai sản thì tôi có được hưởng phụ cấp Đại biểu Hội đồng nhân dân và phụ cấp Đảng ủy viên không? Và theo qui định nào?

Xin cám ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 18/03/2019 - 08 Giờ 15 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

- Đối với phụ cấp Đảng ủy viên được quy định tại Quyết định số 169-QĐ/TW ngày 24/6/2008 của Ban Bí Thư, trong đó chỉ quy định khi thôi tham gia cấp uỷ thì thôi hưởng phụ cấp, không điều chỉnh đối với trường hợp nghỉ thai sản.

- Đối với phụ cấp Đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định tại Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTCQH13 ngày 13/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội không điều chỉnh đối với trường hợp nghỉ thai sản.

Do đó, trong thời gian bạn nghỉ thai sản thì vẫn được hưởng phụ cấp Đại biểu Hội đồng nhân dân và phụ cấp Đảng ủy viên.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Phụ cấp Đại biểu HĐND, Đảng ủy viên
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở tài chính

Tôi hiện là Chủ tịch Hội phụ nữ ở xã, phường. Tôi đang hưởng phụ cấp Đại biểu Hội đồng nhân dân và phụ cấp Đảng ủy viên.

Vậy cho tôi hỏi: Trong thời gian tôi nghỉ thai sản thì tôi có được hưởng phụ cấp Đại biểu Hội đồng nhân dân và phụ cấp Đảng ủy viên không? Và theo qui định nào?

Xin cám ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở tài chính

Tôi hiện là Chủ tịch Hội phụ nữ ở xã, phường. Tôi đang hưởng phụ cấp Đại biểu Hội đồng nhân dân và phụ cấp Đảng ủy viên.

Vậy cho tôi hỏi: Trong thời gian tôi nghỉ thai sản thì tôi có được hưởng phụ cấp Đại biểu Hội đồng nhân dân và phụ cấp Đảng ủy viên không? Và theo qui định nào?

Xin cám ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: