(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Phân cấp công trình xây dựng
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: TP Tây Ninh
Ngày hỏi: 11/03/2019 - 16 Giờ 25 phút     Ngày chuyển: 12/03/2019 - 07 Giờ 29 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho xin hướng dẫn bằng văn bản về việc xác định cấp công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, bảo trì.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 14/03/2019 - 10 Giờ 24 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Xây dựng trả lời câu hỏi trên như sau:

Câu hỏi này đã được Sở Xây dựng trả lời trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh ngày 13/11/2018.

Sở Xây dựng trả lời để cá nhân hỏi biết và thực hiện.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Phân cấp công trình xây dựng
 Nội dung câu hỏi:

Cho xin hướng dẫn bằng văn bản về việc xác định cấp công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, bảo trì.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho xin hướng dẫn bằng văn bản về việc xác định cấp công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, bảo trì.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: