(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Mở thêm lớp lá
Người hỏi : Mai Lệ     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 09/03/2019 - 21 Giờ 26 phút     Ngày chuyển: 11/03/2019 - 13 Giờ 57 phút

Nội dung câu hỏi:

Sở Giáo dục cần cho biết rõ số lượng lớp lá hiện nay. Nhu cầu gửi trẻ thì đông, mà số lượng lớp lá không đáp ứng nhu cầu. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 12/03/2019 - 07 Giờ 57 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Hiện nay, cấp học giáo dục mầm non của tỉnh có 535 lớp mẫu giáo 5 tuổi (lớp Lá).


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Mở thêm lớp lá
 Nội dung câu hỏi:

Sở Giáo dục cần cho biết rõ số lượng lớp lá hiện nay. Nhu cầu gửi trẻ thì đông, mà số lượng lớp lá không đáp ứng nhu cầu. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Sở Giáo dục cần cho biết rõ số lượng lớp lá hiện nay. Nhu cầu gửi trẻ thì đông, mà số lượng lớp lá không đáp ứng nhu cầu. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: