(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: nghỉ hậu sản trùng hè
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 08/03/2019 - 17 Giờ 26 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Câu hỏi không rõ thông tin nên đơn vị luân chuyển câu hỏi không có cơ sở chuyển ngành chức năng trả lời. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: nghỉ hậu sản trùng hè
 Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi văn bản mới nhất quy định về việc nghỉ thai sản trùng hè là văn bản nào ạ? Việc giải quyết chế độ nghỉ thai sản trùng hè được nghỉ bù thêm 20 ngày có đúng không? Xin cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi văn bản mới nhất quy định về việc nghỉ thai sản trùng hè là văn bản nào ạ? Việc giải quyết chế độ nghỉ thai sản trùng hè được nghỉ bù thêm 20 ngày có đúng không? Xin cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: