(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: GỞI SỞ TMNT TÂY NINH
Người hỏi : lê thị hiền trang     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: TPHCM
Ngày hỏi: 06/03/2019 - 11 Giờ 14 phút     Ngày chuyển: 07/03/2019 - 07 Giờ 56 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện tôi mua đất lúa tại Trảng Bàng, Tây Ninh. Nhưng hồ sơ bị trả do việc xác nhận người trực tiếp sản xuất đất lúa không đúng như yêu cầu của VP.ĐKĐĐ chi Nhánh Trảng Bàng. Nhưng giấy xác nhận của tôi có thể mua đất ở Long An, Bình Dương. Tại sao Tây Ninh không cho mua???

Theo khoản 1, 2 điều 2 NĐ 01/2017/ NĐCP ngày 6.1.2017  có nói rõ nơi cư trú xác nhận là người trực tiếp sx nông nghiệp là được.

Nếu sử dụng đất chổ khác thì nơi có đất xác nhận xong quay về nơi ở xác nhận là được.

Tôi có đất long an. Long An xác nhận xong tôi về nơi ở xác nhận xong. Khi lên Trảng Bàng thì bị trả hồ sơ.

Vậy do nghị định sai? Hay người làm việc sai?

 


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: GỞI SỞ TMNT TÂY NINH
 Nội dung câu hỏi:

Hiện tôi mua đất lúa tại Trảng Bàng, Tây Ninh. Nhưng hồ sơ bị trả do việc xác nhận người trực tiếp sản xuất đất lúa không đúng như yêu cầu của VP.ĐKĐĐ chi Nhánh Trảng Bàng. Nhưng giấy xác nhận của tôi có thể mua đất ở Long An, Bình Dương. Tại sao Tây Ninh không cho mua???

Theo khoản 1, 2 điều 2 NĐ 01/2017/ NĐCP ngày 6.1.2017  có nói rõ nơi cư trú xác nhận là người trực tiếp sx nông nghiệp là được.

Nếu sử dụng đất chổ khác thì nơi có đất xác nhận xong quay về nơi ở xác nhận là được.

Tôi có đất long an. Long An xác nhận xong tôi về nơi ở xác nhận xong. Khi lên Trảng Bàng thì bị trả hồ sơ.

Vậy do nghị định sai? Hay người làm việc sai?

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện tôi mua đất lúa tại Trảng Bàng, Tây Ninh. Nhưng hồ sơ bị trả do việc xác nhận người trực tiếp sản xuất đất lúa không đúng như yêu cầu của VP.ĐKĐĐ chi Nhánh Trảng Bàng. Nhưng giấy xác nhận của tôi có thể mua đất ở Long An, Bình Dương. Tại sao Tây Ninh không cho mua???

Theo khoản 1, 2 điều 2 NĐ 01/2017/ NĐCP ngày 6.1.2017  có nói rõ nơi cư trú xác nhận là người trực tiếp sx nông nghiệp là được.

Nếu sử dụng đất chổ khác thì nơi có đất xác nhận xong quay về nơi ở xác nhận là được.

Tôi có đất long an. Long An xác nhận xong tôi về nơi ở xác nhận xong. Khi lên Trảng Bàng thì bị trả hồ sơ.

Vậy do nghị định sai? Hay người làm việc sai?

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: