(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đã nhận tiền cọc bán đất nhưng lại bán cho ngưới khác
Người hỏi : Lê Thanh Khiết     Số điện thoại: 0907753753     Email:      Địa chỉ: Trường Tây Hòa Thành Tây Ninh
Ngày hỏi: 05/03/2019 - 18 Giờ 11 phút     Ngày chuyển: 07/03/2019 - 07 Giờ 54 phút

Nội dung câu hỏi:

Ngày 19/11/2018 tôi Lê Thanh Khiết và ông Phạm Tuấn Anh sinh năm 1968 số CMND số 290397152 cấp tại CA Tây Ninh và vợ là bà Bành Thị Rớt sinh năm 1969 số CMND 290414014 cấp tại CA Tây Ninh. Cùng ngụ tại Ấp Phước Long 1, xã Phan , Huyện DMC. Có thỏa thuận với ông bà về việc mua toán bộ thủa đất số 335 , tờ bản đồ số 13, địa chỉ Phước Long 1 , Phan , DMC và một phần thủa đất số 1180, tờ bản đố số 3, địa chỉ Phước Long 1, Phan, MDC.

Vợ chồng ông bà có yêu cầu tôi đặ cọc và tôi có chuyển cho ông bà số tiền 5.000.000 đồng vào tài khoản số  102867728398 của con trai ông tên là  Nguyễn Đình Thi tại Vietinbank-NHTMCP Cong Thuong VN. Và sáng hôm sau con bà Rớt có yêu cầu tôi đặt cọc thêm 10.000.000 đồng cho con trai bà tên Bảo nhận tiền tại nhà tôi.

Hai bên có hẹn tuần sau ngày 26/11/2018 ra ngân hàng tôi đứng ra dùng tiền trả tiền vay để lấy giấy đất ra để làm hồ sơ sang tên cho tôi. Vì số tiền vay lớn nên không lấy giấy đất ra được. Vợ chồng bà có hứa sẽ trả lại tiền 15.000.000 đồng cho  tôi khi bán được đất.

Đến nay thì có được thông tin ông bà đang làm hồ sơ sang nhượng phần đất đó cho người khác và không có trả lại tôi phần tiền trên dù tôi có điện thoại yêu cầu.

Nay tôi xin hỏi, UBND xã Phan có biện pháp gì giúp tôi để lấy lại số tiền trên, tôi cần làm hồ sơ gì và nộp ở đâu.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Dương Minh Châu     
Thời gian trả lời: 08/05/2019 - 16 Giờ 55 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Nội dung câu hỏi đã được chuyển cho UBND xã Phan và đã được trả lời bằng văn bản (Đính kèm Công văn số 33/UBND ngày 04/5/2019 của UBND xã Phan)

Trân trọng./.


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đã nhận tiền cọc bán đất nhưng lại bán cho ngưới khác
 Nội dung câu hỏi:

Ngày 19/11/2018 tôi Lê Thanh Khiết và ông Phạm Tuấn Anh sinh năm 1968 số CMND số 290397152 cấp tại CA Tây Ninh và vợ là bà Bành Thị Rớt sinh năm 1969 số CMND 290414014 cấp tại CA Tây Ninh. Cùng ngụ tại Ấp Phước Long 1, xã Phan , Huyện DMC. Có thỏa thuận với ông bà về việc mua toán bộ thủa đất số 335 , tờ bản đồ số 13, địa chỉ Phước Long 1 , Phan , DMC và một phần thủa đất số 1180, tờ bản đố số 3, địa chỉ Phước Long 1, Phan, MDC.

Vợ chồng ông bà có yêu cầu tôi đặ cọc và tôi có chuyển cho ông bà số tiền 5.000.000 đồng vào tài khoản số  102867728398 của con trai ông tên là  Nguyễn Đình Thi tại Vietinbank-NHTMCP Cong Thuong VN. Và sáng hôm sau con bà Rớt có yêu cầu tôi đặt cọc thêm 10.000.000 đồng cho con trai bà tên Bảo nhận tiền tại nhà tôi.

Hai bên có hẹn tuần sau ngày 26/11/2018 ra ngân hàng tôi đứng ra dùng tiền trả tiền vay để lấy giấy đất ra để làm hồ sơ sang tên cho tôi. Vì số tiền vay lớn nên không lấy giấy đất ra được. Vợ chồng bà có hứa sẽ trả lại tiền 15.000.000 đồng cho  tôi khi bán được đất.

Đến nay thì có được thông tin ông bà đang làm hồ sơ sang nhượng phần đất đó cho người khác và không có trả lại tôi phần tiền trên dù tôi có điện thoại yêu cầu.

Nay tôi xin hỏi, UBND xã Phan có biện pháp gì giúp tôi để lấy lại số tiền trên, tôi cần làm hồ sơ gì và nộp ở đâu.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Ngày 19/11/2018 tôi Lê Thanh Khiết và ông Phạm Tuấn Anh sinh năm 1968 số CMND số 290397152 cấp tại CA Tây Ninh và vợ là bà Bành Thị Rớt sinh năm 1969 số CMND 290414014 cấp tại CA Tây Ninh. Cùng ngụ tại Ấp Phước Long 1, xã Phan , Huyện DMC. Có thỏa thuận với ông bà về việc mua toán bộ thủa đất số 335 , tờ bản đồ số 13, địa chỉ Phước Long 1 , Phan , DMC và một phần thủa đất số 1180, tờ bản đố số 3, địa chỉ Phước Long 1, Phan, MDC.

Vợ chồng ông bà có yêu cầu tôi đặ cọc và tôi có chuyển cho ông bà số tiền 5.000.000 đồng vào tài khoản số  102867728398 của con trai ông tên là  Nguyễn Đình Thi tại Vietinbank-NHTMCP Cong Thuong VN. Và sáng hôm sau con bà Rớt có yêu cầu tôi đặt cọc thêm 10.000.000 đồng cho con trai bà tên Bảo nhận tiền tại nhà tôi.

Hai bên có hẹn tuần sau ngày 26/11/2018 ra ngân hàng tôi đứng ra dùng tiền trả tiền vay để lấy giấy đất ra để làm hồ sơ sang tên cho tôi. Vì số tiền vay lớn nên không lấy giấy đất ra được. Vợ chồng bà có hứa sẽ trả lại tiền 15.000.000 đồng cho  tôi khi bán được đất.

Đến nay thì có được thông tin ông bà đang làm hồ sơ sang nhượng phần đất đó cho người khác và không có trả lại tôi phần tiền trên dù tôi có điện thoại yêu cầu.

Nay tôi xin hỏi, UBND xã Phan có biện pháp gì giúp tôi để lấy lại số tiền trên, tôi cần làm hồ sơ gì và nộp ở đâu.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: