(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Mở thêm công ty bàn ghế sắt tại Tây Ninh
Người hỏi : CÔNG TY TRUNG HIẾU DECOR     Số điện thoại: 0387500390     Email: trunghieudecor2018@gmail.com     Địa chỉ: 31 ngô bệ, tân bình
Ngày hỏi: 03/03/2019 - 22 Giờ 47 phút     Ngày chuyển: 04/03/2019 - 16 Giờ 23 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại công ty Trung Hiếu Decor đang có nhu cầu mở thêm 1 công ty giao dịch bàn ghế tại Tây Ninh thì cần phải làm những thủ tục gì ạ? thông tin công txty: https://trunghieudecor.com/


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch và Đầu tư     
Thời gian trả lời: 13/03/2019 - 16 Giờ 15 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn quý ông/bà đã gửi câu hỏi! Về nội dung này Sở Kế hoạch và Đầu tư phúc đáp như sau:

Theo ông/ bà trình bày thì ông /bà có thể chọn hình thức thành lập doanh nghiệp là Công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp được quy định chi tiết tại nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ  về đăng ký doanh nghiệp và tư Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT- BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ Điều 23 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ  về đăng ký doanh nghiệp; Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Giấy đề nghị Đăng ký Doanh nghiệp (Phụ lục I-2 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT- BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp)

+ Điều lệ Công ty;

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

+ Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);

+ Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

Doanh nghiệp ghi mã ngành cấp 4 theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

 Ông/Bà có thể tham khảo và tải biểu mẫu tại các trang web sau:

+www.sokhdt.tayninh.gov.vn/đăng ký doanh nghiệp/thủ tục ĐKKD.

+hoặc  www.dangkykinhdoanh.gov.vn.

-Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Tây Ninh (Tầng trệt Thư viện tỉnh Tây Ninh, số 83 Phạm Tung, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh); hoặc Hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; hoặc qua mạng Internet www.dangkykinhdoanh.gov.vn.

Trường hợp, Quý ông /bà chọn hình thức đăng ký qua mạng Internet tại www.dangkykinhdoanh.gov.vn, sau khi hồ sơ được chấp thuận quý ông/bà phải mang toàn bộ hồ sơ giấy đến tại Trung tâm hành chính công tỉnh Tây Ninh (Tầng trệt Thư viện tỉnh Tây Ninh, số 83 Phạm Tung, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để nhận kết quả.

Lệ phí đăng ký kinh doanh là 100.000 đồng, đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 300.000 đồng. (Lưu ý: Khi chọn hình thức đăng ký qua mạng Internet tại www.dangkykinhdoanh.gov.vn thì được miễn Lệ phí đăng ký kinh doanh)    

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Mở thêm công ty bàn ghế sắt tại Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Hiện tại công ty Trung Hiếu Decor đang có nhu cầu mở thêm 1 công ty giao dịch bàn ghế tại Tây Ninh thì cần phải làm những thủ tục gì ạ? thông tin công txty: https://trunghieudecor.com/

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại công ty Trung Hiếu Decor đang có nhu cầu mở thêm 1 công ty giao dịch bàn ghế tại Tây Ninh thì cần phải làm những thủ tục gì ạ? thông tin công txty: https://trunghieudecor.com/

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: