(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Giải đáp một số thắc mắc trong hoạt động của Trung tâm Y tế huyện Tân Châu
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tân Phú- Tân Châu
Ngày hỏi: 28/02/2019 - 13 Giờ 24 phút     Ngày chuyển: 01/03/2019 - 08 Giờ 55 phút

Nội dung câu hỏi:

1. Giám đốc và trưởng khoa dược tổ chức mua thuốc có hàm lượng lạ để không phải đấu thầu cạnh tranh nhằm mục đích lợi ích nhóm. Như mua kháng sinh có hàm lượng750mg, Paracetamol, . . . .Chính từ việc làm trên nên hàng năm đều bị BHYT từ chối thanh toán hàng trăm triệu đồng. Việc làm như vậy đúng hay sai ?. Lấy tiền ở đâu để trả cho đơn vị cung ứng thuốc ?

2. Giám đốc chỉ đạo trực tiếp trưởng phòng tài chính và các phòng có liên quan đầu tư sửa chữa hàng trăm triệu đồng mà không thông qua Hội đồng. Việc làm này đúng hay sai ?. 

3. Xin mua máy mổ nội soi trên 3 tỷ đồng nhưng trên thực tế Trung tâm không có bác sĩ để thực hiện mỗ hơn nữa một năm chưa tới 03 ca. Nhưng khi mỗ thì nhờ bác sĩ của đơn vị khác. Vậy có phải lãng phí hay không ? Có phải vì lợi ích cá nhân hay không ?

4. Bị BHYT từ chối thanh toán hàng trăm triệu đồng/năm, như vậy có phải gây ảnh hưởng làm mất quyền lợi, lợi ích đáng có của nhân viên y tế Trung tâm hay không ?. Trong khi họ cố gắng hoàn thành tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nhưng công sức bỏ ra mà không được hưởng do năng lực quản lý yếu kém của Giám đốc gây nên. Xin hỏi như vậy có bất công hay không ?

Với những việc làm như vậy mà hàng năm Giám đốc và những cá nhân có liên quan đều được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đề nghị chiến sĩ thi đua, bằng khen UBND. Vậy có xứng đáng và công bằng với những người khác hay không ?

Tôi nêu lên những sự việc này không nhằm mục đích gì ngoài việc tìm sự công bằng và quyền, lợi ích chính đáng phải có của nhân viên y tế Trung tâm. Rất mong UBND tỉnh giải đáp thắc mắc

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Châu     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 07/03/2019 - 14 Giờ 14 phút
Đánh giá câu trả lời:     3 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện Tân Châu trả lời như sau:

- Đối với việc đấu thầu mua thuốc: Theo quy định, việc đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế là do do Sở Y tế tổ chức. Trên cơ sở kết quả đấu thầu của Sở  Y tế, Trung tâm Y tế huyện tiến hành ký hợp đồng mua thuốc với đơn vị được trúng thầu. Danh mục thuốc mua theo danh mục khung quy định của Sở Y tế. Do đó, nội dung phản ánh Trung tâm Y tế huyện tổ chức mua thuốc có hàm lượng lạ để không phải đấu thầu cạnh tranh nhằm mục đích lợi ích nhóm là không có cơ sở.

- Một số loại thuốc bị BHYT từ chối thanh toán là do bác sĩ kê đơn không đúng với khoản 2 Điều 4 Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT. Trung tâm Y tế huyện đã chấn chỉnh và yêu cầu các bác sĩ khắc phục tình trạng này. Mặt khác, năm 2018, Bảo hiểm Y tế tỉnh đã tổ chức thanh tra việc thực hiện ký hợp đồng về công tác khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Tân Châu và đã kết luận không có sai phạm, Trung tâm Y tế Tân Châu thực hiện các nội dung theo quy định đã ký trong hợp đồng, không bị từ chối thanh toán BHYT.

- Liên quan đến nội dung đầu tư sửa chữa: Nội dung này phản ánh chưa cụ thể là đầu tư sửa chữa công trình hoặc dự án nào, việc đầu tư sửa chữa ở thời gian nào, nên UBND huyện không thể trả lời cho công dân được rõ.

- Liên quan đến việc sử dụng máy mổ nội soi: Do nhu cầu chăm sóc sức khoẻ ngày càng cao nên Sở Y tế tỉnh Tây Ninh đã trang bị cho Trung tâm Y tế Tân Châu 01 máy mổ nội soi, để phục vụ mổ kỹ thuật cao. Khi mổ nội soi ca đầu tiên, Trung tâm Y tế huyện có mời Bệnh viện đa khoa Tây Ninh đến chỉ đạo tuyến và chuyển giao kỹ thuật. Sau đó, Trung tâm Y tế Tân Châu đã tiến hành mổ nội soi viêm ruột thừa (không mời bác sĩ ở đơn vị nào khác tham gia). Hiện nay, Trung tâm Y tế Tân Châu vẫn đang triển khai mổ thường xuyên (khi có bệnh nhân), phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật do Bộ Y tế quy định, không gây lãng phí.

- Về nội dung phản ánh nhân viên y tế bị mất quyền và lợi ích chính đáng: Qua kiểm tra cho thấy nhân viên đang làm việc tại Trung tâm Y tế Tân Châu được hưởng các quyền và chế độ theo đúng quy định của pháp luật.

UBND huyện Tân Châu trả lời nội dung câu hỏi cho công dân được biết./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Giải đáp một số thắc mắc trong hoạt động của Trung tâm Y tế huyện Tân Châu
 Nội dung câu hỏi:

1. Giám đốc và trưởng khoa dược tổ chức mua thuốc có hàm lượng lạ để không phải đấu thầu cạnh tranh nhằm mục đích lợi ích nhóm. Như mua kháng sinh có hàm lượng750mg, Paracetamol, . . . .Chính từ việc làm trên nên hàng năm đều bị BHYT từ chối thanh toán hàng trăm triệu đồng. Việc làm như vậy đúng hay sai ?. Lấy tiền ở đâu để trả cho đơn vị cung ứng thuốc ?

2. Giám đốc chỉ đạo trực tiếp trưởng phòng tài chính và các phòng có liên quan đầu tư sửa chữa hàng trăm triệu đồng mà không thông qua Hội đồng. Việc làm này đúng hay sai ?. 

3. Xin mua máy mổ nội soi trên 3 tỷ đồng nhưng trên thực tế Trung tâm không có bác sĩ để thực hiện mỗ hơn nữa một năm chưa tới 03 ca. Nhưng khi mỗ thì nhờ bác sĩ của đơn vị khác. Vậy có phải lãng phí hay không ? Có phải vì lợi ích cá nhân hay không ?

4. Bị BHYT từ chối thanh toán hàng trăm triệu đồng/năm, như vậy có phải gây ảnh hưởng làm mất quyền lợi, lợi ích đáng có của nhân viên y tế Trung tâm hay không ?. Trong khi họ cố gắng hoàn thành tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nhưng công sức bỏ ra mà không được hưởng do năng lực quản lý yếu kém của Giám đốc gây nên. Xin hỏi như vậy có bất công hay không ?

Với những việc làm như vậy mà hàng năm Giám đốc và những cá nhân có liên quan đều được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đề nghị chiến sĩ thi đua, bằng khen UBND. Vậy có xứng đáng và công bằng với những người khác hay không ?

Tôi nêu lên những sự việc này không nhằm mục đích gì ngoài việc tìm sự công bằng và quyền, lợi ích chính đáng phải có của nhân viên y tế Trung tâm. Rất mong UBND tỉnh giải đáp thắc mắc

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

1. Giám đốc và trưởng khoa dược tổ chức mua thuốc có hàm lượng lạ để không phải đấu thầu cạnh tranh nhằm mục đích lợi ích nhóm. Như mua kháng sinh có hàm lượng750mg, Paracetamol, . . . .Chính từ việc làm trên nên hàng năm đều bị BHYT từ chối thanh toán hàng trăm triệu đồng. Việc làm như vậy đúng hay sai ?. Lấy tiền ở đâu để trả cho đơn vị cung ứng thuốc ?

2. Giám đốc chỉ đạo trực tiếp trưởng phòng tài chính và các phòng có liên quan đầu tư sửa chữa hàng trăm triệu đồng mà không thông qua Hội đồng. Việc làm này đúng hay sai ?. 

3. Xin mua máy mổ nội soi trên 3 tỷ đồng nhưng trên thực tế Trung tâm không có bác sĩ để thực hiện mỗ hơn nữa một năm chưa tới 03 ca. Nhưng khi mỗ thì nhờ bác sĩ của đơn vị khác. Vậy có phải lãng phí hay không ? Có phải vì lợi ích cá nhân hay không ?

4. Bị BHYT từ chối thanh toán hàng trăm triệu đồng/năm, như vậy có phải gây ảnh hưởng làm mất quyền lợi, lợi ích đáng có của nhân viên y tế Trung tâm hay không ?. Trong khi họ cố gắng hoàn thành tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nhưng công sức bỏ ra mà không được hưởng do năng lực quản lý yếu kém của Giám đốc gây nên. Xin hỏi như vậy có bất công hay không ?

Với những việc làm như vậy mà hàng năm Giám đốc và những cá nhân có liên quan đều được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đề nghị chiến sĩ thi đua, bằng khen UBND. Vậy có xứng đáng và công bằng với những người khác hay không ?

Tôi nêu lên những sự việc này không nhằm mục đích gì ngoài việc tìm sự công bằng và quyền, lợi ích chính đáng phải có của nhân viên y tế Trung tâm. Rất mong UBND tỉnh giải đáp thắc mắc

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: