(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi về phụ cấp Kế toán kiêm nhiệm của chi bộ cơ sở
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 27/02/2019 - 16 Giờ 28 phút     Ngày chuyển: 01/03/2019 - 08 Giờ 54 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Tài chính

Tôi xin có  một vấn đề, rất mong sở tài chính giải đáp như sau:

Hiện tôi là Phó Bí thư chi bộ cơ sở (loại hình cơ quan hành chính nhà nước), tôi xin hỏi chức danh Phó Bí thư Chi bộ hoặc Chi ủy viên có được làm kế toán kiêm nhiệm trực tiếp làm công tác thu nộp đảng phí và tổng hợp lập báo cáo quyết toán kinh phí chi hoạt động công tác đảng của Chi bộ hay không?

Nếu được làm, có thể vừa được hưởng phụ cấp cấp ủy viên và vừa được hưởng phụ cấp kế toán kiêm nhiệm của chi bộ hay không?

Xin cám ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 06/03/2019 - 14 Giờ 13 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trước tiên, rất cám ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sở Tài chính xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Hiện tại, mức chi phụ cấp kiêm nhiệm kế toán của tổ chức đảng các cấp được quy định tại Công văn số 828/CV/VPTW/nb ngày 03/10/2011 của Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương. Theo đó, tại khoản 1.1 Mục 1 Công văn số 828/CV/VPTW/nb quy định đối tượng được hưởng là: “Mỗi chi bộ cơ sở; đảng bộ được chi một suất bồi dưỡng cho kế toán kiêm nhiệm trực tiếp làm công tác thu nộp đảng phí và tổng hợp lập báo cáo quyết toán kinh phí chi hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng các cấp”. Không có quy định điều kiện và giới hạn phụ trách kiêm nhiệm kế toán của tổ chức đảng các cấp.

Tuy nhiên, Căn cứ Điều 2 và Điều 5 của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 quy định:

- Khoản 7 Điều 2, quy định Đối tượng áp dụng: “Người làm công tác kế toán”.

- Khoản 4 Điều 52, quy định những người không được làm kế toán: “Người đang là người quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trong doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định”.

Do đó, đối tượng kiêm nhiệm kế toán của tổ chức đảng các cấp cũng được điều chỉnh tại Luật Kế toán năm 2015.

Như vậy, đối với trường hợp Phó Bí thư Chi bộ là người quản lý của một chi bộ mà được phân công kiêm nhiệm Kế toán chi bộ thì phải xem xét lại việc phân công này tại Chi bộ cho hợp lý với quy chế và quy định.

Riêng đối với trường hợp Chi ủy viên Chi bộ cơ sở được phân công trực tiếp làm kiêm nhiệm Kế toán chi bộ thì được hưởng phụ cấp kế toán kiêm nhiệm theo quy định tại Công văn số 828/CV/VPTW/nb.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi về phụ cấp Kế toán kiêm nhiệm của chi bộ cơ sở
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Tài chính

Tôi xin có  một vấn đề, rất mong sở tài chính giải đáp như sau:

Hiện tôi là Phó Bí thư chi bộ cơ sở (loại hình cơ quan hành chính nhà nước), tôi xin hỏi chức danh Phó Bí thư Chi bộ hoặc Chi ủy viên có được làm kế toán kiêm nhiệm trực tiếp làm công tác thu nộp đảng phí và tổng hợp lập báo cáo quyết toán kinh phí chi hoạt động công tác đảng của Chi bộ hay không?

Nếu được làm, có thể vừa được hưởng phụ cấp cấp ủy viên và vừa được hưởng phụ cấp kế toán kiêm nhiệm của chi bộ hay không?

Xin cám ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Tài chính

Tôi xin có  một vấn đề, rất mong sở tài chính giải đáp như sau:

Hiện tôi là Phó Bí thư chi bộ cơ sở (loại hình cơ quan hành chính nhà nước), tôi xin hỏi chức danh Phó Bí thư Chi bộ hoặc Chi ủy viên có được làm kế toán kiêm nhiệm trực tiếp làm công tác thu nộp đảng phí và tổng hợp lập báo cáo quyết toán kinh phí chi hoạt động công tác đảng của Chi bộ hay không?

Nếu được làm, có thể vừa được hưởng phụ cấp cấp ủy viên và vừa được hưởng phụ cấp kế toán kiêm nhiệm của chi bộ hay không?

Xin cám ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: