(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: CÓ THỂ BỊ THU TIỀN KHI MỞ PHÒNG VÉ MÁY BAY TẠI NHÀ KHÔNG?
Người hỏi : PHÒNG VÉ LÝ HẢI     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 27/02/2019 - 11 Giờ 14 phút     Ngày chuyển: 01/03/2019 - 08 Giờ 53 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi về việc đang cần mở phòng vé máy bay tại nhà, do tôi có mặt bằng nha, muốn in quảng cáo, gắn biển quảng cáo tại nhà, thì có cần xin thông tin gì không, có cần đăng ký thuế gì không ạ

 

Xin được các các cán bộ vui lòng hướng dẫn cho tôi làm đúng theo pháp luật.

Xin cảm ơn !


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 01/03/2019 - 15 Giờ 21 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Theo câu hỏi của bạn, Cục Thuế Tây Ninh trả lời như sau:

Tại  Khoản 1 Điều 2, Khoản 1 Điều 5 và Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của  Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế quy định:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Người nộp thuế là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sau:

...

i) Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung cấp hàng hóa, dịch vụ ….(sau đây gọi là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh).

Điều 5. Cấp và sử dụng mã số thuế

1. Cấp mã số thuế

Người nộp thuế thực hiện đăng ký thuế để được cấp mã số thuế theo quy định tại Điều 21 của Luật quản lý thuế. Cụ thể:

b) Cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó.

đ) Mã số thuế cấp cho hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh là mã số thuế cấp cho cá nhân là đại diện hộ kinh doanh.

Điều 6. Thời hạn thực hiện đăng ký thuế của người nộp thuế

Người nộp thuế có trách nhiệm thực hiện đăng ký thuế theo đúng thời hạn quy định tại Điều 22 Luật quản lý thuế, cụ thể như sau:

3.Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký thuế cùng với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần đầu. Trường hợp được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hộ gia đình, cá nhân mở phòng bán vé máy bay, in quảng cáo, gắn biển quảng cáo tại nhà thì liên hệ cơ quan đăng ký kinh doanh (Phòng Tài chính-Kế hoạch cấp huyện, thành phố) để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế tại địa phương trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Bạn đọc liên hệ Chi cục Thuế địa phương để được hướng dẫn từng trường hợp cụ thể.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: CÓ THỂ BỊ THU TIỀN KHI MỞ PHÒNG VÉ MÁY BAY TẠI NHÀ KHÔNG?
 Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi về việc đang cần mở phòng vé máy bay tại nhà, do tôi có mặt bằng nha, muốn in quảng cáo, gắn biển quảng cáo tại nhà, thì có cần xin thông tin gì không, có cần đăng ký thuế gì không ạ

 

Xin được các các cán bộ vui lòng hướng dẫn cho tôi làm đúng theo pháp luật.

Xin cảm ơn !

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi về việc đang cần mở phòng vé máy bay tại nhà, do tôi có mặt bằng nha, muốn in quảng cáo, gắn biển quảng cáo tại nhà, thì có cần xin thông tin gì không, có cần đăng ký thuế gì không ạ

 

Xin được các các cán bộ vui lòng hướng dẫn cho tôi làm đúng theo pháp luật.

Xin cảm ơn !

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: