(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đề nghị Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Tây Ninh trả lời về việc bị từ chối thanh toán BHYT
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Thành phố TâyNinh
Ngày hỏi: 28/02/2019 - 13 Giờ 20 phút     Ngày chuyển: 01/03/2019 - 08 Giờ 54 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố cho biết:

- Năm 2016 BHYT từ chối thanh toán 2,6 tỷ đồng (làm tròn số).

- Năm 2017 BHYT từ chối thanh toán 8,5 tỷ đồng (làm tròn số).

- Năm 2018 Chi tăng thu nhập cho nhân viên 12.000.000/người (làm tròn số). Trong khi chưa có thẩm định của BHYT là đã thanh toán hết BHYT đã bị từ chối thanh toán của các năm trước. Như vậy có phải là cố tình không trả tiền cho đơn vị cung ứng thuốc mà dùng tiền này chi tăng thu nhập. Làm vậy có đúng không ?

Trong khi đơn vị được giao tự chủ như vậy xin cho hỏi Trung tâm Y tế thành phố lấy tiền đâu để hoạt động và chi lương cho nhân viên trong năm 2019 ?

Rất mong Giám đốc Trung tâm Y tế trả lời để con Tôi an tâm công tác. 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 06/03/2019 - 08 Giờ 54 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố trả lời như sau:

Nội dung bạn phản ảnh không rõ ràng, đầy đủ thông tin. Đề nghị bạn nếu có thắc mắc, khiếu nại vui lòng làm đơn gửi các cơ quan thẩm quyền có liên quan nội dung vụ việc để được giải quyết.

Xin cảm ơn.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đề nghị Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Tây Ninh trả lời về việc bị từ chối thanh toán BHYT
 Nội dung câu hỏi:

Xin Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố cho biết:

- Năm 2016 BHYT từ chối thanh toán 2,6 tỷ đồng (làm tròn số).

- Năm 2017 BHYT từ chối thanh toán 8,5 tỷ đồng (làm tròn số).

- Năm 2018 Chi tăng thu nhập cho nhân viên 12.000.000/người (làm tròn số). Trong khi chưa có thẩm định của BHYT là đã thanh toán hết BHYT đã bị từ chối thanh toán của các năm trước. Như vậy có phải là cố tình không trả tiền cho đơn vị cung ứng thuốc mà dùng tiền này chi tăng thu nhập. Làm vậy có đúng không ?

Trong khi đơn vị được giao tự chủ như vậy xin cho hỏi Trung tâm Y tế thành phố lấy tiền đâu để hoạt động và chi lương cho nhân viên trong năm 2019 ?

Rất mong Giám đốc Trung tâm Y tế trả lời để con Tôi an tâm công tác. 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố cho biết:

- Năm 2016 BHYT từ chối thanh toán 2,6 tỷ đồng (làm tròn số).

- Năm 2017 BHYT từ chối thanh toán 8,5 tỷ đồng (làm tròn số).

- Năm 2018 Chi tăng thu nhập cho nhân viên 12.000.000/người (làm tròn số). Trong khi chưa có thẩm định của BHYT là đã thanh toán hết BHYT đã bị từ chối thanh toán của các năm trước. Như vậy có phải là cố tình không trả tiền cho đơn vị cung ứng thuốc mà dùng tiền này chi tăng thu nhập. Làm vậy có đúng không ?

Trong khi đơn vị được giao tự chủ như vậy xin cho hỏi Trung tâm Y tế thành phố lấy tiền đâu để hoạt động và chi lương cho nhân viên trong năm 2019 ?

Rất mong Giám đốc Trung tâm Y tế trả lời để con Tôi an tâm công tác. 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: