(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Gửi Sở Nội Vụ ( Thắc mắc về luân chuyển Công chức và điều động công chức)
Người hỏi : Hoàng Trung Tiến     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 02/03/2019 - 21 Giờ 22 phút     Ngày chuyển: 04/03/2019 - 16 Giờ 21 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi là công chức cấp xã chức danh là Văn phòng thống kê, tôi không có nguyện vọng chuyển công tác từ xã nơi đang công tác về xã khác (xã B). 

nhưng không biết nguyên do gì tôi bị luân chuyển về xã B khi mà Phòng Nội vụ của huyện chưa làm việc với tôi hay chưa thông qua đảng ủy, ubnd xã nơi tôi công tác, quy trình luân chuyển vậy có đúng với quy trình không còn nếu không đúng tôi có được quyền kiện Quyết định hành chính ra tòa được không?

Còn nếu là điều động công chức thì tôi có quyền từ chối không. 

Cho tôi xin văn bản hướng dẫn  về quy trình luân chuyển cũng như là điều động. Xin Cảm ơn

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 05/03/2019 - 11 Giờ 03 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên thuộc Sở Nội vụ trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Thẩm quyền quản lý đối với công chức cấp xã là của Chủ tịch UBND cấp huyện, Phòng Nội vụ là cơ quan tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện về vấn đề này.

Việc thực hiện điều động công chức từ xã này sang xã khác do như cầu công tác hay theo nguyện vọng cá nhân là nội dung trong thực hiện quản lý công chức của Chủ tịch UBND cấp huyện.

Nguyên tắc chung trong điều động, biệt phái đối với cán bộ, công chức là cơ quan có thẩm quyền (Chủ tịch UBND cấp huyện thường ủy quyền cho Trưởng Phòng Nội vụ) có sự trao đổi trước với cơ quan sử dụng, quản lý cán bộ, công chức và cá nhân có liên quan để có thông tin, trao đổi trước.

Nếu có là luân chuyển trong thực hiện quy định về phòng chống tham nhũng thì UBND huyện có kế hoạch, danh mục chức danh, vị trí thực hiện luân chuyển, niêm yết, thông tin, sau đó là danh sách cụ thể họ tên của từng người sẽ thực hiện luân chuyển.

Bạn vui lòng liên hệ Phòng Nội vụ huyện nơi bạn công tác để được giải đáp về trình tự, thủ tục điều động công chức.

Xin cám ơn câu hỏi của bạn, trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Gửi Sở Nội Vụ ( Thắc mắc về luân chuyển Công chức và điều động công chức)
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là công chức cấp xã chức danh là Văn phòng thống kê, tôi không có nguyện vọng chuyển công tác từ xã nơi đang công tác về xã khác (xã B). 

nhưng không biết nguyên do gì tôi bị luân chuyển về xã B khi mà Phòng Nội vụ của huyện chưa làm việc với tôi hay chưa thông qua đảng ủy, ubnd xã nơi tôi công tác, quy trình luân chuyển vậy có đúng với quy trình không còn nếu không đúng tôi có được quyền kiện Quyết định hành chính ra tòa được không?

Còn nếu là điều động công chức thì tôi có quyền từ chối không. 

Cho tôi xin văn bản hướng dẫn  về quy trình luân chuyển cũng như là điều động. Xin Cảm ơn

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là công chức cấp xã chức danh là Văn phòng thống kê, tôi không có nguyện vọng chuyển công tác từ xã nơi đang công tác về xã khác (xã B). 

nhưng không biết nguyên do gì tôi bị luân chuyển về xã B khi mà Phòng Nội vụ của huyện chưa làm việc với tôi hay chưa thông qua đảng ủy, ubnd xã nơi tôi công tác, quy trình luân chuyển vậy có đúng với quy trình không còn nếu không đúng tôi có được quyền kiện Quyết định hành chính ra tòa được không?

Còn nếu là điều động công chức thì tôi có quyền từ chối không. 

Cho tôi xin văn bản hướng dẫn  về quy trình luân chuyển cũng như là điều động. Xin Cảm ơn

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: