(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Mất giấy hẹn trả kết quả lý lịch tư pháp
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Xã Thái Bình
Ngày hỏi: 03/03/2019 - 19 Giờ 27 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Câu hỏi có nội dung chưa rõ ràng, cụ thể nên đơn vị luân chuyển không có cơ sở chuyển ngành chức năng trả lời. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Mất giấy hẹn trả kết quả lý lịch tư pháp
 Nội dung câu hỏi:

Tôi làm mất giấy hẹn trả kết quả phiếu lý lịch tư pháp số 1. Tôi phải làm những gì để được nhận lại lý lịch tư pháp. Tôi có lưu bản ảnh mặt trước và mặt sau của giấy hẹn. Xin cám ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi làm mất giấy hẹn trả kết quả phiếu lý lịch tư pháp số 1. Tôi phải làm những gì để được nhận lại lý lịch tư pháp. Tôi có lưu bản ảnh mặt trước và mặt sau của giấy hẹn. Xin cám ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: