(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Gửi Sở Y tế
Người hỏi : La Anh Thư     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 02/03/2019 - 21 Giờ 30 phút     Ngày chuyển: 04/03/2019 - 16 Giờ 21 phút

Nội dung câu hỏi:

tôi là nhân viên Y tế của Trạm Y tế xã tôi đã có biên chế là viên chức.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn tôi nghĩ việc, 

Sao này khi gia đình tôi ổn định tôi có được quyền thi lại vào viên chức y tế được không?

tôi có nghe 1 vài anh chị nói nếu tôi tự ý nghĩ việc thì sao này không cho thi vào ngành y tế  nữa nếu vậy thì quá thiệt thòi với tôi. 

xin sở y tế trả lời cho tôi được biết rỏ. xin cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 07/03/2019 - 07 Giờ 03 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

    Sở Y tế có nhận được câu hỏi của bạn, trước tiên xin cám ơn bạn đã có những ý kiến xoay quanh về nội dung quản lý và sử dụng viên chức.

    Theo nội dung câu hỏi của bạn thì hiện nay bạn đang là viên chức của Trạm Y tế xã, do hoàn cảnh gia đình có khó khăn nên nghỉ việc và cũng trong nội dung câu hỏi bạn có đề cập đến vấn đề khi bạn tự ý nghỉ việc và sau này khi gia đình ổn định, bạn muốn vào làm việc lại thì bạn có được quyền thi tuyển lại để vào viên chức y tế nữa hay không… về nội dung này hiện nay theo các văn bản hướng dẫn quy định về tuyển dụng viên chức không giới hạn đối với người trước đây đã tự ý nghỉ việc do đó khi bạn có nhu cầu vào làm việc lại thì bạn vẫn được quyền đăng ký dự tuyển vào viên chức y tế thông qua việc tuyển dụng viên chức theo quy định, tuy nhiên việc tuyển dụng viên chức y tế sẽ căn cứ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, nhu cầu công việc và vị trí việc làm của các đơn vị.

    Trên đây là ý kiến trả lời của Sở Y tế, nếu bạn muốn tham khảo thêm các quy định về quản lý và sử dụng viên chức xin tham khảo Luật viên chức, Nghị định 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ để rõ hơn.

    Cám ơn bạn./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Gửi Sở Y tế
 Nội dung câu hỏi:

tôi là nhân viên Y tế của Trạm Y tế xã tôi đã có biên chế là viên chức.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn tôi nghĩ việc, 

Sao này khi gia đình tôi ổn định tôi có được quyền thi lại vào viên chức y tế được không?

tôi có nghe 1 vài anh chị nói nếu tôi tự ý nghĩ việc thì sao này không cho thi vào ngành y tế  nữa nếu vậy thì quá thiệt thòi với tôi. 

xin sở y tế trả lời cho tôi được biết rỏ. xin cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

tôi là nhân viên Y tế của Trạm Y tế xã tôi đã có biên chế là viên chức.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn tôi nghĩ việc, 

Sao này khi gia đình tôi ổn định tôi có được quyền thi lại vào viên chức y tế được không?

tôi có nghe 1 vài anh chị nói nếu tôi tự ý nghĩ việc thì sao này không cho thi vào ngành y tế  nữa nếu vậy thì quá thiệt thòi với tôi. 

xin sở y tế trả lời cho tôi được biết rỏ. xin cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: