(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: CONG VAN TIEU HUY
Người hỏi : PARK CORP     Số điện thoại: 034 258 0016 or 0985     Email: nhung.pcv@parkcorp.co.kr     Địa chỉ: TRANG BANG - TAY NINH
Ngày hỏi: 04/03/2019 - 09 Giờ 01 phút     Ngày chuyển: 04/03/2019 - 16 Giờ 25 phút

Nội dung câu hỏi:

Chào anh, chi, em ở công ty Park Corp kcn Trảng Bàng Tây Ninh.

Ngảy 28/2 em có gửi đến Sở Tài Nguyên Môi Trường công văn xin tiêu hủy, em muốn hỏi công văn bên em đã được lãnh đạo trả lời cho pha\ép tiêu hủy chưa? để bên em tiến hảnh làm thủ tục

Do hàng bên em cần tiêu hủy gấp kính mong anh chị xem xét và giúp đỡ

 

em chân thàng cám ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 05/03/2019 - 10 Giờ 44 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên Môi trường xin trả lời như sau:

Hồ Sơ của Công ty Sở đã tiếp nhận vào ngày 28/02/2019. Sở sẽ có văn bản trả lời trong thời gian sớm nhất. Công ty vui lòng liên hệ Chi Cục Bảo vệ Môi trường số ĐT: 3825850 để được hướng dẫn.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: CONG VAN TIEU HUY
 Nội dung câu hỏi:

Chào anh, chi, em ở công ty Park Corp kcn Trảng Bàng Tây Ninh.

Ngảy 28/2 em có gửi đến Sở Tài Nguyên Môi Trường công văn xin tiêu hủy, em muốn hỏi công văn bên em đã được lãnh đạo trả lời cho pha\ép tiêu hủy chưa? để bên em tiến hảnh làm thủ tục

Do hàng bên em cần tiêu hủy gấp kính mong anh chị xem xét và giúp đỡ

 

em chân thàng cám ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Chào anh, chi, em ở công ty Park Corp kcn Trảng Bàng Tây Ninh.

Ngảy 28/2 em có gửi đến Sở Tài Nguyên Môi Trường công văn xin tiêu hủy, em muốn hỏi công văn bên em đã được lãnh đạo trả lời cho pha\ép tiêu hủy chưa? để bên em tiến hảnh làm thủ tục

Do hàng bên em cần tiêu hủy gấp kính mong anh chị xem xét và giúp đỡ

 

em chân thàng cám ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: