(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: xin chuyển công tác công chức xã
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 04/03/2019 - 17 Giờ 47 phút     Ngày chuyển: 01/01/0001 - 00 Giờ 00 phút

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Câu hỏi của ông/bà chưa có thông tin cụ thể nên đơn vị luân chuyển câu hỏi chưa có cơ sở chuyển ngành chức năng trả lời. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: xin chuyển công tác công chức xã
 Nội dung câu hỏi:

tôi là công chức xã, hiện đang công tác vùng biên giới, đã công tác tại khu vực này 5 năm. nay có nhu cầu chuyển công tác về gần nhà cho thuận lợi đi lại trong công việc, vậy tôi phải làm hồ sơ thủ tục như thế nào và gửi cho cơ quan nào để được xem xét. mong sớm được giải đáp!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

tôi là công chức xã, hiện đang công tác vùng biên giới, đã công tác tại khu vực này 5 năm. nay có nhu cầu chuyển công tác về gần nhà cho thuận lợi đi lại trong công việc, vậy tôi phải làm hồ sơ thủ tục như thế nào và gửi cho cơ quan nào để được xem xét. mong sớm được giải đáp!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: