(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: VIỆC TÁCH THỬA KHI THỪA KẾ
Người hỏi : HUỲNH THỊ HUẾ MINH     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: TRẢNG BÀNG- TÂY NINH
Ngày hỏi: 06/03/2019 - 09 Giờ 33 phút     Ngày chuyển: 07/03/2019 - 07 Giờ 56 phút

Nội dung câu hỏi:

 VỀ TÁCH THỬA: KHI LÀM THỦ TỤC CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ

Hiện cha mẹ cghung1 tôi không còn. An em thuận thảo chia tài sản thì ra VP.ĐKĐĐ chi nhánh Trảng Bàng thì báo là không tách được do không có cho " chừa đường" . Dạ kính thứa quý ngài  Nhà nước. Trong khi anh em tôi thuận thảo chia tách thì không cho. Đời chúng tôi mất con cháu tranh chấp làm sao. Đề nghị quý ông bà có trách nhiệm xem xét. Gai đình chúng tôi không phân lô. không bán nen62chi3 thừa kế tài sản cha mẹ cho cũng không được. Vậy việc thay đổi, cải cách thủ tục đơn giản hóa thủ tục hành chính cho dân đen như chúng tôi là tích cực hay chưa?

 


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: VIỆC TÁCH THỬA KHI THỪA KẾ
 Nội dung câu hỏi:

 VỀ TÁCH THỬA: KHI LÀM THỦ TỤC CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ

Hiện cha mẹ cghung1 tôi không còn. An em thuận thảo chia tài sản thì ra VP.ĐKĐĐ chi nhánh Trảng Bàng thì báo là không tách được do không có cho " chừa đường" . Dạ kính thứa quý ngài  Nhà nước. Trong khi anh em tôi thuận thảo chia tách thì không cho. Đời chúng tôi mất con cháu tranh chấp làm sao. Đề nghị quý ông bà có trách nhiệm xem xét. Gai đình chúng tôi không phân lô. không bán nen62chi3 thừa kế tài sản cha mẹ cho cũng không được. Vậy việc thay đổi, cải cách thủ tục đơn giản hóa thủ tục hành chính cho dân đen như chúng tôi là tích cực hay chưa?

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

 VỀ TÁCH THỬA: KHI LÀM THỦ TỤC CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ

Hiện cha mẹ cghung1 tôi không còn. An em thuận thảo chia tài sản thì ra VP.ĐKĐĐ chi nhánh Trảng Bàng thì báo là không tách được do không có cho " chừa đường" . Dạ kính thứa quý ngài  Nhà nước. Trong khi anh em tôi thuận thảo chia tách thì không cho. Đời chúng tôi mất con cháu tranh chấp làm sao. Đề nghị quý ông bà có trách nhiệm xem xét. Gai đình chúng tôi không phân lô. không bán nen62chi3 thừa kế tài sản cha mẹ cho cũng không được. Vậy việc thay đổi, cải cách thủ tục đơn giản hóa thủ tục hành chính cho dân đen như chúng tôi là tích cực hay chưa?

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: