(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Trường Mầm Non Rạng Đông, Hòa Thành
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 07/03/2019 - 21 Giờ 16 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Đề nghị ông/bà thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Trường Mầm Non Rạng Đông, Hòa Thành
 Nội dung câu hỏi:

Tôi cư ngụ tại khu phố 4, Thị Trấn Hòa Thành

Đầu năm học 2018-2019, do bận công việc tôi đến đăng ki học cho cháu mình (2016) trể 3 ngày, không được Cô An giải quyết. Vơi lý do trể, lớp đủ chỉ tiêu

Hiện nay Cô An đã nhận nhiều cháu ngoài địa bàn sinh năm 2016 vào học. Cháu của người Bạn tôi do là có quen biết với Cô An ( có cha làm ngân hàng) nên được vào học ngang nhiên

Cho tôi hỏi ý kiến của cấp Lãnh đạo huyện như thế náo trong việc này?

Trẻ trong dịa bàn không được nhận, bị làm eo làm sách. Để dành chỉ tiêu tuyển trẻ ngoài địa bàn để trục lợi cá nhân. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi cư ngụ tại khu phố 4, Thị Trấn Hòa Thành

Đầu năm học 2018-2019, do bận công việc tôi đến đăng ki học cho cháu mình (2016) trể 3 ngày, không được Cô An giải quyết. Vơi lý do trể, lớp đủ chỉ tiêu

Hiện nay Cô An đã nhận nhiều cháu ngoài địa bàn sinh năm 2016 vào học. Cháu của người Bạn tôi do là có quen biết với Cô An ( có cha làm ngân hàng) nên được vào học ngang nhiên

Cho tôi hỏi ý kiến của cấp Lãnh đạo huyện như thế náo trong việc này?

Trẻ trong dịa bàn không được nhận, bị làm eo làm sách. Để dành chỉ tiêu tuyển trẻ ngoài địa bàn để trục lợi cá nhân. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: