(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thu nhập thấp có được miễn giảm thuế hay không?
Người hỏi :      Số điện thoại:      Email: ninhcongha@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 06/03/2019 - 15 Giờ 11 phút     Ngày chuyển: 07/03/2019 - 07 Giờ 57 phút

Nội dung câu hỏi:

Chào anh/ chị. Em tên Hà, hiện là chủ của tiệm chăm sóc da nhỏ, tiệm em chỉ có 1 người làm , vốn nhỏ chỉ 80 triệu. Hàng tháng thu nhập không được bao nhiêu chỉ khoảng 10 triệu, phải trả tiền thuê mặt bằng rồi các khoản khác cũng mất 7 triệu 1 tháng. em gắng cầm cự để phát triển mà vẫn gặp khó khăn. Em theo nghề này nên không muốn đổi công việc khác. Anh chị cho em hỏi em có được miễn hay giảm thuế hay không và cần những thủ tục gi? Nay bên thuế phường báo em phải đóng thuế môn bài, thuế khoán. thuế khoán mỗi tháng hết 585.000. Tổng thuế khoán cả năm là 7.020.000. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 13/03/2019 - 10 Giờ 16 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Theo câu hỏi của bạn, Cục Thuế Tây Ninh trả lời như sau:

Tại Khoản 1 Khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm  2015 của Bộ Tài chính quy định:

 “Điều 2. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

1. Nguyên tắc áp dụng

a) Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (sau đây gọi là cá nhân nộp thuế khoán) là cá nhân kinh doanh có phát sinh doanh thu từ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh trừ cá nhân kinh doanh hướng dẫn tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư này.

        b) Đối với cá nhân nộp thuế khoán thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm....”

2. Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu.

a) Doanh thu tính thuế

a.1) Doanh thu tính thuế là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ...”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hộ kinh doanh trong năm có cung cấp dịch vụ có mức doanh thu hàng năm trên một trăm triệu đồng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế TNCN.  

Tại  Khoản 1 Điều 46 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/1/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 46. Trường hợp cơ quan thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế

Cơ quan thuế trực tiếp kiểm tra hồ sơ ra quyết định miễn thuế, giảm thuế đối với các trường hợp sau đây:

1. Miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân

a) Nguyên tắc miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân

- Đối với người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo việc xét giảm thuế thu nhập cá nhân được thực hiện theo năm dương lịch.

- Đối với cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp khoán có tạm ngừng, nghỉ kinh doanh việc xét giảm thuế khoán được thực hiện theo tháng ngừng, nghỉ kinh doanh. Cách xác định số thuế được giảm và thủ tục hồ sơ giảm thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư này.”

Căn cứ quy định nêu trên, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán  thuộc trường hợp gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo, tạm ngừng, nghỉ kinh doanh thì thuộc trường hợp được xét miễn thuế, giảm thuế GTGT và TNCN.

Bạn đọc liên hệ Chi cục Thuế địa phương để được xem xét từng trường hợp cụ thể.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thu nhập thấp có được miễn giảm thuế hay không?
 Nội dung câu hỏi:

Chào anh/ chị. Em tên Hà, hiện là chủ của tiệm chăm sóc da nhỏ, tiệm em chỉ có 1 người làm , vốn nhỏ chỉ 80 triệu. Hàng tháng thu nhập không được bao nhiêu chỉ khoảng 10 triệu, phải trả tiền thuê mặt bằng rồi các khoản khác cũng mất 7 triệu 1 tháng. em gắng cầm cự để phát triển mà vẫn gặp khó khăn. Em theo nghề này nên không muốn đổi công việc khác. Anh chị cho em hỏi em có được miễn hay giảm thuế hay không và cần những thủ tục gi? Nay bên thuế phường báo em phải đóng thuế môn bài, thuế khoán. thuế khoán mỗi tháng hết 585.000. Tổng thuế khoán cả năm là 7.020.000. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Chào anh/ chị. Em tên Hà, hiện là chủ của tiệm chăm sóc da nhỏ, tiệm em chỉ có 1 người làm , vốn nhỏ chỉ 80 triệu. Hàng tháng thu nhập không được bao nhiêu chỉ khoảng 10 triệu, phải trả tiền thuê mặt bằng rồi các khoản khác cũng mất 7 triệu 1 tháng. em gắng cầm cự để phát triển mà vẫn gặp khó khăn. Em theo nghề này nên không muốn đổi công việc khác. Anh chị cho em hỏi em có được miễn hay giảm thuế hay không và cần những thủ tục gi? Nay bên thuế phường báo em phải đóng thuế môn bài, thuế khoán. thuế khoán mỗi tháng hết 585.000. Tổng thuế khoán cả năm là 7.020.000. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: