(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: xin cổng thông tin cho biết việc làm sau đâycó phù hợp không
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0     Email: 0     Địa chỉ: 0
Ngày hỏi: 09/03/2019 - 19 Giờ 29 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Câu hỏi của ông/bà không thuộc trường hợp trả lời của đơn vị trên cổng hỏi đáp trực tuyến. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: xin cổng thông tin cho biết việc làm sau đâycó phù hợp không
 Nội dung câu hỏi:

Tôi có chồng đang sinh hoạt tại một chi bộ Đảng 10 người, có 9 người đồng ý cho việc góp tiền Tặng nhẫn cho mỗi thành viên trong chi bộ khi tới sinh nhật để kĩ niệm( giống nhau- khoảng 3 phân  trị giá 1200 ngàn đồng) chồng tôi không thống nhất  vì nó không phù hợp, nhưng thiểu số phải phục tùng đa số.

Cho tôi hỏi việc làm trên của một chi bộ Đảng có đúng không?

tôi thấy không hợp lí:

Thứ nhất : sa xỉ  không đúng theo tinh thần tiết kiệm, giản dị của một đảng viên.

Thứ hai: không phù hợp như đeo thêm nhẫn cưới.

Thứ ba: chúc mừng sinh nhật mục đích tạo niềm vui cho người nhận, mà người ta không thích ép buột phải đeo nhẫn- mất đi tinh thần của việc mưng sinh nhật

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi có chồng đang sinh hoạt tại một chi bộ Đảng 10 người, có 9 người đồng ý cho việc góp tiền Tặng nhẫn cho mỗi thành viên trong chi bộ khi tới sinh nhật để kĩ niệm( giống nhau- khoảng 3 phân  trị giá 1200 ngàn đồng) chồng tôi không thống nhất  vì nó không phù hợp, nhưng thiểu số phải phục tùng đa số.

Cho tôi hỏi việc làm trên của một chi bộ Đảng có đúng không?

tôi thấy không hợp lí:

Thứ nhất : sa xỉ  không đúng theo tinh thần tiết kiệm, giản dị của một đảng viên.

Thứ hai: không phù hợp như đeo thêm nhẫn cưới.

Thứ ba: chúc mừng sinh nhật mục đích tạo niềm vui cho người nhận, mà người ta không thích ép buột phải đeo nhẫn- mất đi tinh thần của việc mưng sinh nhật

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: