(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Điều kiện kinh doanh cát, đá
Người hỏi : Trần Văn Hoài Vũ     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 11/03/2019 - 07 Giờ 23 phút     Ngày chuyển: 11/03/2019 - 13 Giờ 59 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi có 1.000 mét vuông đất cặp đường 784 (800 mét vuông thổ cư, 200 mét vuông thuộc lộ giới). Hiện nay tôi muốn làm bãi tập kết và kinh doanh cát đá, dữ kiến tích trữ và kinh doanh thường xuyên khoảng 200 mét khối 1 ngày đêm. Cho tôi hỏi tôi cần phải làm thủ tục như thế nào:

Có phải đăng ký biến động sang đất thương mại dịch vụ?

Có phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường không? Cơ quan nào xác nhận?

Có phải đăng ký kinh doanh? nếu có thì đăng ký ở đâu?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 15/03/2019 - 08 Giờ 07 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời câu hỏi của bạn  như sau:

Do câu hỏi của bạn chưa đầy đủ nên sở không trả lời chính xác cho bạn được. Tuy nhiên bạn vui lòng liên hệ các số điện thoại như để được hướng dẫn cụ thể.

về câu hỏi: Có phải đăng ký biến động sang đất thương mại dịch vụ? 

Bạn liên hệ Văn phòng đăng ký đất đai qua số ĐT 3815269

 

Câu hỏi:Có phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường không? Cơ quan nào xác nhận?

Bạn liện hệ Chi cục bảo vệ môi trường qua số ĐT: 3825850

 

Câu hỏi: Có phải đăng ký kinh doanh? nếu có thì đăng ký ở đâu?

 

Riêng câu hỏi này bạn vui lòng liên hệ sở Kế hoạch đầu tư để hướng dẫn.

 

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Điều kiện kinh doanh cát, đá
 Nội dung câu hỏi:

Tôi có 1.000 mét vuông đất cặp đường 784 (800 mét vuông thổ cư, 200 mét vuông thuộc lộ giới). Hiện nay tôi muốn làm bãi tập kết và kinh doanh cát đá, dữ kiến tích trữ và kinh doanh thường xuyên khoảng 200 mét khối 1 ngày đêm. Cho tôi hỏi tôi cần phải làm thủ tục như thế nào:

Có phải đăng ký biến động sang đất thương mại dịch vụ?

Có phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường không? Cơ quan nào xác nhận?

Có phải đăng ký kinh doanh? nếu có thì đăng ký ở đâu?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi có 1.000 mét vuông đất cặp đường 784 (800 mét vuông thổ cư, 200 mét vuông thuộc lộ giới). Hiện nay tôi muốn làm bãi tập kết và kinh doanh cát đá, dữ kiến tích trữ và kinh doanh thường xuyên khoảng 200 mét khối 1 ngày đêm. Cho tôi hỏi tôi cần phải làm thủ tục như thế nào:

Có phải đăng ký biến động sang đất thương mại dịch vụ?

Có phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường không? Cơ quan nào xác nhận?

Có phải đăng ký kinh doanh? nếu có thì đăng ký ở đâu?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: