(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Phí thu gom rác
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 11/03/2019 - 10 Giờ 26 phút     Ngày chuyển: 11/03/2019 - 13 Giờ 59 phút

Nội dung câu hỏi:

Từ năm 2019 huyện tân châu giao cho các xã thu gom rác thải. Với quy định của tỉnh giá thu gom rác của các chợ là 100.000₫/tháng. Nhưng hiện nay các hợp tác xã chợ không chịu đóng khoản phí này mà thu của các hộ dân trong chợ 30.000₫/tháng để đóng. Như vậy là đúng hay sai? Vì số tiền thu được không sát với số lượng rác tại các chợ.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Châu     
Thời gian trả lời: 15/03/2019 - 08 Giờ 53 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện Tân Châu trả lời như sau:

Theo Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định quản lý dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thì công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt phân cấp về Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện kể từ năm 2019.

Hiện nay, giá thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt được áp dụng theo Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

- Hộ gia đình: 15.000 đồng/tháng;

- Cơ sở dịch vụ kinh doanh, công ty kinh doanh dịch vụ, văn phòng đại diện các công ty, cơ quan, trường học: Từ 30.000 đồng/tháng đến 160.000 đồng/tháng;

- Bệnh viện (rác sinh hoạt): 100.000 đồng/tấn;

- Trại giam: 220.000 đồng/tháng;

- Chợ: 100.000 đồng/tấn;

- Bến xe, nhà hàng, khách sạn: Từ 300.000 đồng/tháng đến 1.000.000 đồng/tháng;

- Công ty, nhà máy sản xuất: 400.000 đồng/tấn.

Việc ông (bà) phản ánh về quy định giá thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại các chợ là 100.000 đồng/tháng là chưa đúng với Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Liên quan đến việc ông (bà) phản ánh các hợp tác xã chợ không chịu đóng khoản phí này mà thu của các hộ dân trong chợ 30.000 đồng/tháng:

Theo Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh thì chỉ đề cập đến giá sử dụng diện tích bán hàng tại chợ chứ không đề cập đến giá các dịch vụ khác (kể cả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt). Do đó, đề nghị ông (bà) phản ánh rõ về việc đang phản ánh thu tiền thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt tại chợ nào, các khoản phí, lệ phí và giá dịch vụ mà ông (bà) phải đóng hàng tháng để Ủy ban nhân dân huyện có thể trả lời chi tiết và cụ thể hơn.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Phí thu gom rác
 Nội dung câu hỏi:

Từ năm 2019 huyện tân châu giao cho các xã thu gom rác thải. Với quy định của tỉnh giá thu gom rác của các chợ là 100.000₫/tháng. Nhưng hiện nay các hợp tác xã chợ không chịu đóng khoản phí này mà thu của các hộ dân trong chợ 30.000₫/tháng để đóng. Như vậy là đúng hay sai? Vì số tiền thu được không sát với số lượng rác tại các chợ.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Từ năm 2019 huyện tân châu giao cho các xã thu gom rác thải. Với quy định của tỉnh giá thu gom rác của các chợ là 100.000₫/tháng. Nhưng hiện nay các hợp tác xã chợ không chịu đóng khoản phí này mà thu của các hộ dân trong chợ 30.000₫/tháng để đóng. Như vậy là đúng hay sai? Vì số tiền thu được không sát với số lượng rác tại các chợ.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: