(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cán bộ hội nông dân bán chuyên trách
Người hỏi : Phạm Thị Hương     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Châu Thành
Ngày hỏi: 12/03/2019 - 08 Giờ 16 phút     Ngày chuyển: 12/03/2019 - 10 Giờ 19 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi có một câu hỏi như sau: Cán bộ hội nông dân bán chuyên trách (cấp phó), ví dụ như phó chủ tịch hội nông dân xã. Khi đến tuổi 60 (với nam), mà chưa hết nhiệm kỳ công tác (theo như Đại hội bầu), thì nghỉ hưu hay có được tiếp tục làm việc?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 14/03/2019 - 09 Giờ 09 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên thuộc Sở Nội vụ trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Hiện nay, các văn bản pháp luật chưa quy định về độ tuổi nghỉ hưu, nghỉ việc đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, nhất là các chức danh khối Đảng, Đoàn thể. Đề nghị bạn trao đổi với cơ quan có thẩm quyền có liên quan ở địa phương bạn đang công tác để làm rõ nội dung bạn cần giải đáp.

Xin cảm ơn câu hỏi của bạn, trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cán bộ hội nông dân bán chuyên trách
 Nội dung câu hỏi:

Tôi có một câu hỏi như sau: Cán bộ hội nông dân bán chuyên trách (cấp phó), ví dụ như phó chủ tịch hội nông dân xã. Khi đến tuổi 60 (với nam), mà chưa hết nhiệm kỳ công tác (theo như Đại hội bầu), thì nghỉ hưu hay có được tiếp tục làm việc?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi có một câu hỏi như sau: Cán bộ hội nông dân bán chuyên trách (cấp phó), ví dụ như phó chủ tịch hội nông dân xã. Khi đến tuổi 60 (với nam), mà chưa hết nhiệm kỳ công tác (theo như Đại hội bầu), thì nghỉ hưu hay có được tiếp tục làm việc?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: