(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cấp chứng chỉ hành nghề
Người hỏi : Nguyễn Thanh Tùng     Số điện thoại: 0989980766     Email: nguyenthanhtung.wru@gmail.com     Địa chỉ: Tân Biên, Tây Ninh
Ngày hỏi: 11/02/2019 - 08 Giờ 51 phút     Ngày chuyển: 12/02/2019 - 17 Giờ 05 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Xây dựng Tây Ninh. Quí sở cho em hỏi em đã nộp tất cả hồ sơ để được thi cấp chứng chỉ hành nghề rồi, vậy Quí sở cho em xin  hỏi thời gian thi cụ thể ra sao?

Em xin chân thành cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 13/02/2019 - 16 Giờ 46 phút
Đánh giá câu trả lời:     13 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Xây dựng trả lời câu hỏi trên như sau:

Do Ông Nguyễn Thanh Tùng chưa nêu cụ thể thời gian nộp hồ sơ nên Sở Xây dựng chưa đủ cơ sở để trả lời. Đề nghị Ông ghi rõ thời gian nộp hồ sơ hoặc liên hệ trực tiếp Sở Xây dựng (Phòng Quản lý xây dựng, điện thoại: 0276 3814 075) để biết rõ thời gian cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cấp chứng chỉ hành nghề
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Xây dựng Tây Ninh. Quí sở cho em hỏi em đã nộp tất cả hồ sơ để được thi cấp chứng chỉ hành nghề rồi, vậy Quí sở cho em xin  hỏi thời gian thi cụ thể ra sao?

Em xin chân thành cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Xây dựng Tây Ninh. Quí sở cho em hỏi em đã nộp tất cả hồ sơ để được thi cấp chứng chỉ hành nghề rồi, vậy Quí sở cho em xin  hỏi thời gian thi cụ thể ra sao?

Em xin chân thành cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: