(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Kế hoạch xây trường mầm non Rạng Đông - Hòa Thành
Người hỏi : CÁ NHÂN     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 28/01/2019 - 16 Giờ 39 phút     Ngày chuyển: 29/01/2019 - 09 Giờ 12 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi có hộ khẩu thường trú tại KP 4 Thị Trấn Hòa Thành, cháu tôi học đúng tuyến tại trường Mầm Non Rạng Đông, vừa rồi tôi có trao đổi với cô giáo Của cháu tôi, được biết qua tết trường Mầm Non rạng Đông có kế hoạch Xây dựng lại. thế nhưng qua lời kể của cô giáo " Hiệu trưởng em nói năm sau giải tán lớp nhà trẻ, trường sẽ dư 6 giáo viên, tụi em đang hoang man Không biết ai sẽ được Hiệu trưởng giữ lại trường, ai sẽ ra đi"

Tôi nghe cũng phân vân, vì năm sau tôi có 1 bé gái sinh năm 2017, nếu giải tán lớp nhà trẻ thì con tôi phại học ở đâu?

Tôi mạn phép hỏi Ủy Ban Huyện thông tin Hiệu trưởng trường Mầm Non Rạng Đông nói vậy có đúng không?  Hiệu trưởng lại nói ra như vậy nhằm mục đích gì? 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 03/02/2019 - 11 Giờ 32 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ghi nhận ý kiến này, UBND huyện sẽ kiểm tra lại thông tin; đồng thời giao Phòng Giáo dục Đào tạo trao đổi với Nhà trường thông báo cho phụ huynh được biết.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Kế hoạch xây trường mầm non Rạng Đông - Hòa Thành
 Nội dung câu hỏi:

Tôi có hộ khẩu thường trú tại KP 4 Thị Trấn Hòa Thành, cháu tôi học đúng tuyến tại trường Mầm Non Rạng Đông, vừa rồi tôi có trao đổi với cô giáo Của cháu tôi, được biết qua tết trường Mầm Non rạng Đông có kế hoạch Xây dựng lại. thế nhưng qua lời kể của cô giáo " Hiệu trưởng em nói năm sau giải tán lớp nhà trẻ, trường sẽ dư 6 giáo viên, tụi em đang hoang man Không biết ai sẽ được Hiệu trưởng giữ lại trường, ai sẽ ra đi"

Tôi nghe cũng phân vân, vì năm sau tôi có 1 bé gái sinh năm 2017, nếu giải tán lớp nhà trẻ thì con tôi phại học ở đâu?

Tôi mạn phép hỏi Ủy Ban Huyện thông tin Hiệu trưởng trường Mầm Non Rạng Đông nói vậy có đúng không?  Hiệu trưởng lại nói ra như vậy nhằm mục đích gì? 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi có hộ khẩu thường trú tại KP 4 Thị Trấn Hòa Thành, cháu tôi học đúng tuyến tại trường Mầm Non Rạng Đông, vừa rồi tôi có trao đổi với cô giáo Của cháu tôi, được biết qua tết trường Mầm Non rạng Đông có kế hoạch Xây dựng lại. thế nhưng qua lời kể của cô giáo " Hiệu trưởng em nói năm sau giải tán lớp nhà trẻ, trường sẽ dư 6 giáo viên, tụi em đang hoang man Không biết ai sẽ được Hiệu trưởng giữ lại trường, ai sẽ ra đi"

Tôi nghe cũng phân vân, vì năm sau tôi có 1 bé gái sinh năm 2017, nếu giải tán lớp nhà trẻ thì con tôi phại học ở đâu?

Tôi mạn phép hỏi Ủy Ban Huyện thông tin Hiệu trưởng trường Mầm Non Rạng Đông nói vậy có đúng không?  Hiệu trưởng lại nói ra như vậy nhằm mục đích gì? 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: