(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cấp lại giấy CMND
Người hỏi : Đặng Duy Khánh     Số điện thoại: 0987656163     Email: khanhduy21201614@gmail.com     Địa chỉ: Tân Châu
Ngày hỏi: 28/01/2019 - 09 Giờ 57 phút     Ngày chuyển: 29/01/2019 - 09 Giờ 11 phút

Nội dung câu hỏi:

Em có thể yêu cầu cấp lại giấy CMND qua dịch vụ công được hay không?

Nếu được, em phải thực hiện các bước nào?


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cấp lại giấy CMND
 Nội dung câu hỏi:

Em có thể yêu cầu cấp lại giấy CMND qua dịch vụ công được hay không?

Nếu được, em phải thực hiện các bước nào?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Em có thể yêu cầu cấp lại giấy CMND qua dịch vụ công được hay không?

Nếu được, em phải thực hiện các bước nào?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: