(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Bóng đèn thắp sáng nông thôn (Xã Thanh Điền, Châu Thành)
Người hỏi : Nguyễn Tấn Trường     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Thanh Điền, Châu Thành, Tây Ninh
Ngày hỏi: 24/01/2019 - 13 Giờ 10 phút     Ngày chuyển: 25/01/2019 - 10 Giờ 32 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi phản ánh về việc bóng đèn thắp sáng nông thôn, tôi là một người dân của xã Thanh Điền vào những năm gần đây xã thanh điền đã thay đổi một diện mạo mới rất tốt đẹp với việc các tuyến đường lớn nhỏ trên toàn xã điều được gắn và lắp bóng đèn dọc hai bên đường tạo ra 1 xã sáng lạng. nhưng trên 1 số tuyến đường hiện nay 1 số bóng đèn đã bị hư hỏng mà chưa thấy cơ quan địa phương thay mới nhất là tuyến đường từ chợ Thanh Điền về UBND xã hiện trên dưới khoản 8 bóng đèn đã bị hư, tôi có yêu cầu nhỏ mong xã thanh điền thay mới những bóng đã hư hỏng, tết sắp đến tuyến đường sẽ đẹp hơn nhưng nhờ những bóng đèn nhỏ xíu ấy, chân thành cảm ơn. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 28/01/2019 - 09 Giờ 08 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Thành đã liên lạc với đơn vị thi công, Đơn vị sẽ sơm khảo sát thực địa tuyến đường trên./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Bóng đèn thắp sáng nông thôn (Xã Thanh Điền, Châu Thành)
 Nội dung câu hỏi:

Cho tôi phản ánh về việc bóng đèn thắp sáng nông thôn, tôi là một người dân của xã Thanh Điền vào những năm gần đây xã thanh điền đã thay đổi một diện mạo mới rất tốt đẹp với việc các tuyến đường lớn nhỏ trên toàn xã điều được gắn và lắp bóng đèn dọc hai bên đường tạo ra 1 xã sáng lạng. nhưng trên 1 số tuyến đường hiện nay 1 số bóng đèn đã bị hư hỏng mà chưa thấy cơ quan địa phương thay mới nhất là tuyến đường từ chợ Thanh Điền về UBND xã hiện trên dưới khoản 8 bóng đèn đã bị hư, tôi có yêu cầu nhỏ mong xã thanh điền thay mới những bóng đã hư hỏng, tết sắp đến tuyến đường sẽ đẹp hơn nhưng nhờ những bóng đèn nhỏ xíu ấy, chân thành cảm ơn. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi phản ánh về việc bóng đèn thắp sáng nông thôn, tôi là một người dân của xã Thanh Điền vào những năm gần đây xã thanh điền đã thay đổi một diện mạo mới rất tốt đẹp với việc các tuyến đường lớn nhỏ trên toàn xã điều được gắn và lắp bóng đèn dọc hai bên đường tạo ra 1 xã sáng lạng. nhưng trên 1 số tuyến đường hiện nay 1 số bóng đèn đã bị hư hỏng mà chưa thấy cơ quan địa phương thay mới nhất là tuyến đường từ chợ Thanh Điền về UBND xã hiện trên dưới khoản 8 bóng đèn đã bị hư, tôi có yêu cầu nhỏ mong xã thanh điền thay mới những bóng đã hư hỏng, tết sắp đến tuyến đường sẽ đẹp hơn nhưng nhờ những bóng đèn nhỏ xíu ấy, chân thành cảm ơn. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: