(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: về việc xét lao đông tiên tiến ở cấp xã
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 30/01/2019 - 14 Giờ 28 phút     Ngày chuyển: 31/01/2019 - 09 Giờ 42 phút

Nội dung câu hỏi:

theo Điều 24 Luật thi đua khen thưởng thì việc xét  Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cán bộ, công chức, công nhân, viên chức. Cho tôi hỏi các đối tượng sau có được xét Danh hiệu “Lao động tiên tiến” không: PCT.MTTQVN xã, các cấp phó đầu nghành ( thanh niên, phụ nữ, nông dân.....), CT. PCT các hội đặc thù ở cấp xã , văn phòng đảng ủy....


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 05/02/2019 - 19 Giờ 52 phút
Đánh giá câu trả lời:     4 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Câu hỏi đang được trả lời


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: về việc xét lao đông tiên tiến ở cấp xã
 Nội dung câu hỏi:

theo Điều 24 Luật thi đua khen thưởng thì việc xét  Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cán bộ, công chức, công nhân, viên chức. Cho tôi hỏi các đối tượng sau có được xét Danh hiệu “Lao động tiên tiến” không: PCT.MTTQVN xã, các cấp phó đầu nghành ( thanh niên, phụ nữ, nông dân.....), CT. PCT các hội đặc thù ở cấp xã , văn phòng đảng ủy....

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

theo Điều 24 Luật thi đua khen thưởng thì việc xét  Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cán bộ, công chức, công nhân, viên chức. Cho tôi hỏi các đối tượng sau có được xét Danh hiệu “Lao động tiên tiến” không: PCT.MTTQVN xã, các cấp phó đầu nghành ( thanh niên, phụ nữ, nông dân.....), CT. PCT các hội đặc thù ở cấp xã , văn phòng đảng ủy....

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: